Лихвен процент 10%-12%
Buyback гаранция
Валута EUR
РЕГУЛИРАН ОТ
Държава на централа:
Опериращи държави:
España
Рейтинг класове:

Един от начините, по които кредитните оригинатори контролират риска си, е чрез система за кредитен рейтинг. Това е процедура по разпределяне на всеки кредит в различни категории на база вероятността за дефолт (вероятността кредитополучателят да спре да обслужва кредита). Всички заеми в iuvo имат кредитен рейтинг, който е съобразен с рейтинговата система на съответния оригинатор, който е собственик на кредита. Това се прави, за да има сравнимост между кредити, дадени от различни оригинатори

  • AScore class A
Типове кредити:
Потребителски кредит
Година на основаване:
2014
Сума на отпуснати кредити:

Общата сума на отпуснатите заемни средства от кредитния оригинатор на заемополучатели от създаването на компанията

1.65M EUR
Сума на листнати кредити в iuvo:

Общата сума на качените на платформата кредити от кредитния оригинатор

86k EUR
Типове вноски:
1 mes
Минимално участие:

В бизнеса и финансите, минимално участие (skin in the game) е термин използван за означаване на собственици или директори, които имат значителен дял в инвестиционно средство, в което е предоставена възможност на външни инвеститори да инвестират. Целта е да се гарантира, че интересите на оригинатора и инвеститора в актива съвпадат, тъй като и двете страни имат дял в актива/ инвестицията. В iuvo това означава, че всеки оригинатор трябва да запази определен процент от всеки кредит качен на пазара, което е тяхното минимално участие (skin in the game). Например, ако оригинатора качи на пазара кредит в размер на 100 евро и има минимално учатие 30%, само 70 евро от кредита ще бъдат на разположение за закупуване от инвеститорите. Кредитния оригинатор запазва дял от 30 евро.

30%
Нетна печалба за 2018 г.:
19k EUR
Брой служители:
10
Оперира на печалба от:

Годината, в която компанията излиза на печалба

2017

Относно

Ibancar е пионер в сектора на небанковите потребителски кредити в Испания от 2014 г. и предлага потребителски кредити, обезпечени срещу автомобили втора употреба. Целта на компанията е да предложи подходящи и добре разбираеми продукти на клиентска база, която няма достъп до конвенционалните форми на кредитиране. Най-впечатляващо е, че досега Ibancar има 0 кредитни загуби в портфейла си, благодарение на собствената създадена платформа за управление на риска с двоичен скоринг и поведенчески кредитен мениджмънт. Този опит показва, че кредитите на Ibancar са сред най-безопасните кредити за инвеститорите и с най-лесно възстановимите обезпечения (коли). Висшето ръководство на Ibancar е с богат опит в банковото дело, финансите и управлението на риска.

Alexander Melis CEO, Ibancar, España

La razón para unirse a IUVO es que, como una empresa innovadora de tecnofinanzas de rápido crecimiento, creemos firmemente que debemos operar al máximo dentro del ecosistema de tecnofinanzas y también ayudar a los socios clave en este espacio a crecer con nosotros. La asociación con IUVO es un ejemplo perfecto de cómo Ibancar implementa esa visión y nos permite ofrecer nuestros préstamos garantizados con rendimientos extremadamente atractivos directamente para los inversionistas de IUVO que entienden la excepcional protección del capital y el perfil de riesgo / recompensa de una inversión en préstamos de Ibancar.

Forma parte de uno de los mercados de inversión p2p de mayor crecimiento en Europa

Започни да инвестираш