Препоръчай приятел и спечели до 300 EUR за теб и твоите приятели

Попълни формата

Регистрирай се в iuvo, ако все още нямаш профил.

Попълни формата по-горе в тази страница. Можеш да направиш неограничен брой препоръки.

Препоръчаният от теб се регистрира и инвестира

Препоръчаната страна се регистрира и добавя средства към iuvo баланса си (минимална сума €100) Инвестира в iuvoSAVE и/или P2P кредити спрямо условията на програмата. Цялата сума за участие в програмата трябва да бъде инвестирана в продължение на поне три месеца.

Двамата получавате бонус

Двете страни получават бонус след изтичането на тримесечния период за инвестиране на сумата за участие в програмата.
Бонусът е в размер, както следва:
Starter – 2% и до €200;
Silver Club – 2.5% и до €250;
Gold Club – 3% и до €300.
Бонусът за препоръчан е 1% от инвестираната му сума, а максималният размер зависи от профил статуса на препоръчващата страна, като сумите са описани по-горе.