Kviku - актуална информация, Новини

Kviku – седмични новини (обновено на 05.05.2022)

В iuvo следим отблизо конфликта Русия-Украйна и отражението му върху възможността за получаване на плащания от Kviku. В продължение на досегашните ни публикации, съвместно с Kviku ще предоставяме информация на седмична база в нашия блог. Целта е да имаш пълна информация за икономическата ситуация, касаеща компанията.

На 24.02.2022 г. предприехме действия за повишаване на сигурността на инвеститорите в iuvo предвид започването на Руско-украинския конфликт, част от които беше специална техническа разработка, позволяваща разпределението на средства в инвеститорските акаунти по различен начин. За целта беше необходимо временно да се преустанови разпределението на плащания по акаунтите към потребителите. След завършването на техническата разработка миналата седмица (14-20.03.2022) бяха разпределени плащания по кредити към инвеститори от получени стари плащания на Kviku, постъпили преди 24.02.2022, но неразпределени към инвеститорските акаунти поради споменатата техническа разработка.
Предвид продължаващия конфликт и неговия неясен изход, както и наложените рестрикции върху и от Русия, към 22.03.2022 не са получавани нови плащания от кредитната компания. Заедно с Kviku продължаваме да търсим работещ вариант за осъществяването на парични трансфери към платформата от тяхна страна.

По-долу можете да се запознаете и с актуалното изявление от Kviku към

05.05.2022:

„Руската централна банка допълнително намали базовата ставка на 14% поради стабилизирането на рублата и цялостното състояние на пазара.
Няма промени през последната седмица в бизнеса ни.“

Никита Ломакин
CEO, Kviku

През изминалата седмица имаше индикации за облекчаване на режима при получаване на преводи в рубли. В iuvo продължаваме да работим активно в посока получаване на парични средства от Русия и предприемаме нужните действия. Това включва откриване на необходимите за целта банкови сметки и подаване на съответните документи в Русия за извършване на преводи. Предвид новите наложени санкции от двете страни, ще ви държим в течение при развитие.

27.04.2022:

„Рублата продължи да поскъпва спрямо еврото в последните няколко седмици и в момента се търгува в 76 зоната – това е максимум за последните 2 години. Имайки предвид силната валута, очаква се Руската централна банка допълнително да намали базовата ставка в следващите дни.

Относно бизнеса, не отчитаме никакво завишение на нивата на необслужвани кредити, нито пък при заявките за кредитна ваканция към момента. Очаква се финансовите показатели за Q1 на 2022 в Русия да бъдат публикувани до края на следващата седмица.“

Никита Ломакин, CEO

12.04.2022:

„Руската централна банка намали основната ставка от 20% на 17% миналата седмица и премахна 12%-овата такса за обмяна на валута. Курсът EUR/RUB е стабилен в момента, като валутата се търгува в 86-тата зона – под предкризисните нива.

От гледна точка на операциите, стартирахме отдаването на кредити на нови клиенти на point-of-sale партньорите ни, с цел използването на високия паричен резерв, натрупан в банковите ни сметки (на равностойност от около €10М).“

Никита Ломакин, CEO

06.04.2022:

„През седмицата рублата поскъпна допълнително и сега се търгува на предкризисни нива – 91 RUB to EUR. Постепенно започнахме отновно да отдаваме кредити на нови клиенти в POS сегмента, като излишната ликвидност се съхранява в местни банкови депозити при 18% годишен лихвен процент.“

Никита Ломакин, CEO

29.03.2022:

„В понеделник Московската борса отвори напълно, като акции и облигации са отново налични за трейдинг. Руската рубла допълнително поскъпна и вече се търгува около 100 за евро, възстановявайки се почти до нивата преди кризата.

Имайки предвид временните рестрикции върху интернационалните банкови трансфери извън Русия, натрупахме резерв от над 10 милиона евро в банковите сметки на Kviku и започнахме постепенно да възстановяваме обемите на отдадени кредити към нови клиенти в POS сегмента. Кредитната оценка остава стриктна и непроменена, тъй като все още не е ясно какъв ще е ефекта върху нивата на необслужвани кредити в краткосрочен план.“

Никита Ломакин, CEO

22.03.2022:

„Няма значителни новости от уикенда. Централната банка задържа базовите лихвени нива непроменени на 20%. Стоковата борса отвори в понеделник, но за момента само за държавни облигации OFZ. Продължаваме да получаваме заявления за кредитни ваканции, но не са съществени по общ брой.“

Никита Ломакин, CEO

18.03.2022

„Операциите на Kviku в Русия остават стабилни, като кредитополучателите правят плащания към местни банкови сметки. VISA и MasterCard също продължават да работя в рамките на държавата.

Нивата на непогасени кредити остават стандартни и непроменени, а нашият екип по оценка на риска ги следи на седмична база. Броят на заявките за кредитна ваканция остава нисък към момента.

Волатилността на рублата спадна и местната валута в момента се продава на 114 RUB/ 1 EUR, в сравнение с пика преди седмици с 140-150 RUB/ 1 EUR. Одитираните годишни финансови отчети ще бъдат готови преди 30.03.“

Никита Ломакин, CEO

15.03.2022

“През уикенда нямаше нови санкции/рестрикции, които да окажат влияние върху бизнес операциите ни в Русия. По отношение на валутната волатилност, наблюдаваме, че рублата се търгува в стабилен коридор от 115-120 RUB/EUR. Не се наблюдава повишение в процента на непогасени кредити засега.”

Никита Ломакин, CEO

Виж и секцията в нашия блог „Kviku – актуална информация“, където да намираш всички публикации по темата.

Поддържаме постоянен контакт с Kviku и ще продължаваме регулярно да те информираме за развитието на ситуацията.

 

Свързани статии:

Kviku Q&A

KVIKU с изявление във връзка с мерките на Руската централна банка

Мерки с оглед на ситуацията Русия – Украйна (обновено на 04.03.2022)

 

Свързани статии