Инвестиране

Инвестиране

По какъв метод е изчислена очакваната доходност (лихвата) на кредите?

Очакваната доходност е изчислена чрез формулата XIRR (разширена вътрешна норма на възвръщаемост). XIRR е широко използван метод за изчисление на доходността от инвестиции, който взема поредица от плащание и постъпления. За да изчислим доходността, ние използваме формулата е ексел
= XIRR (стойност, дата, [предположение]).

Какви са рейтинговите класове и рискът от ненавременното погасяване на кредитите?

Един от начините, по които кредитните оригинатори контролират риска си, е чрез система за кредитен рейтинг. Това е процедура по разпределяне на всеки кредит в различни категории на база вероятността за дефолт (вероятността кредитополучателят да спре да обслужва кредита).
Всички заеми в iuvo имат кредитен рейтинг, който е съобразен с рейтинговата система на съответния оригинатор, който е собственик на кредита. Това се прави, за да има сравнимост между кредити, дадени от различни оригинатори.

Кредитните рейтинги в iuvo са:
A 0 – 4% вероятност за дефолт
B 4 – 10% вероятност за дефолт
C 10 – 18% вероятност за дефолт
D 18 – 25% вероятност за дефолт
E 25 – 35% вероятност за дефолт
HR над 35% вероятност за дефолт

Какво е Гаранция за обратно изкупуване / Buy-Back гаранция?

Всички заеми на платформата имат т.нар. buy-back гаранция. Това означава, че оригинаторът се е задължил да откупи заема от инвеститора на номинална стойност в случай, че кредитополучателят спре да обслужва задължението си. Т.е. Оригинаторът ще възстанови в iuvo сметката Ви неизплатената главница от дефолтиралия кредит.
Buy-back гаранцията се активира на 61-вия ден от от датата на първата неплатена вноска след като кредитополучателят е спрял да изплаща задължението си.

Какво е такса просрочие и кога се начислява?

Таксата просрочие е допълнителна такса, която оригинаторът начислява на крайния кредитополучател, заради закъснели плащанията. Всеки оригинатор определя условията и размера за начисляването на таксите.
Вие получавате такава част от таксата, каквато част притежавате от кредита.

Каква е минималната сума за инвестиране?

Минималната сума за участие на първичен пазар в един кредит е както следва: 10 BGN, 10 EUR, 25 RON.

Минимална сума за инвестиране на вторичен пазар няма.

Как да инвестирате?

В iuvo имате две опции за инвестиране – ръчно и автоматично.
Ръчното инвестиране включва: преглед на детайлите на кредитите, подбор на един или няколко, добавяне в Кошницата и потвърждаването им.
Опцията на автоматичното инвестиране включва създаване на портфолио, където се задават определени филтри. След стартирането му, софтуерът инвестира в кредити с посочените критерии.

Кога се получават плащания?

При всяко погасяване на вноска от крайния кредитополучател получавате част от главницата (principal amount) и част от лихвата (interest amount). Тези данни са достъпни в секция ‘Извлечения’.
В погасителния план на всеки кредит е видима информацията за падежа на вноските, откъдето става ясно коя предстои да бъде погасена.
Типовете вноски са: 7 дни, 14 дни, 15 дни, 30 дни и месечни вноски.

Мога ли да се откажа от инвестиция?

Може да се откажете от инвестиция преди да я одобрите в Количката. След като одобрите инвестицията, единственият начин да се откажете от нея е като я продадете на друг инвеститор на Вторичния пазар.

Какво е Вторичен пазар?

Вторичният пазар дава възможност за продажба на вече закупени инвестиции, които могат да бъдат:
– с цена по-висока от номиналната (с надценка) – надценка/отстъпка > 0%;
– по-ниска (с отстъпка) – надценка/отстъпка < 0%; - или равна - надценка/отстъпка = 0%. Опцията за продажба на вторичен пазар предоставя на инвеститорите по-бърза ликвидност на вложенията им. Инвестирането на вторичен пазар позволява участие в кредити, които не са налични на първичен пазар, както и закупуване на по-малки суми, тъй като няма минимална сума. Имайте предвид, че единствената такса на платформата е при продажба на Вторичен пазар - 1% от обявената цена.


Не намирате това, което търсите?

Връзка с нас