Основни въпроси

Основни въпроси

Какво е peer-to-peer инвестиране?

Peer-to-peer инвестирането (P2P) e финансиране на един проект или начинание с набиране на средства от голям брой хора. Най-често то се осъществява посредством специализирани интернет платформи, каквато е iuvo.

Какво е iuvo и как работи?

Iuvo стартира през юли 2016 като Р2Р платформа, която позволява на потребителите да инвестират средства във вече отпуснати кредити от кредитни компании (оригинатори). Инвеститорите реализират мотивираща доходност, а компаниите получават допълнителни средства, за да разширят бизнеса си.

След като кредитът бъде отпуснат, той се качва в iuvo, където инвеститорите могат да го видят, изберат и да инвестират в негo.

При погасяване на вноските по кредита, инвеститорът получава в акаунта си такава част от сумата, каквато притежава от главницата и лихвата.
В случай че кредитополучателят спре да обслужва задължението си, се активира така нар. гаранция за обратно изкупуване/buyback гаранция, чрез която оригинаторът възстановява цялата неизплатена главница.

Как е регулирана платформата?

Iuvo Group OŰ e дружество, лицензирано от Комисията за финансов надзор на Република Естония, съгласно Решение № 4.1-1/133 на Управителния съвет на Комисията. Iuvo Group OŰ е регулиран кредитен посредник от Eстонската финансова комисия.

Iuvo е член на Finance Estonia като краудфъндинг платформа и също така е лицензиран кредитен посредник. Лицензът е издаден от Estonian Financial Supervision Authority (Finantsinspektsioon Estonia) през 2017 г. и основна част от добрите ни бизнес практики включва тримесечните ни доклади към тази институция.

Какво е кредитен оригинатор?

Кредитните оригинатори са регулирани небанкови финансови институции. Тези компании отдават заеми от собствените средства, за разлика от банките, които кредитират със средства, привлечени от депозити. Кредитните оригинатори в iuvo са компании с добра репутация и дългогодишна история. На пазарите, на които работят, налагат стандарти за качественото отпускане и менажиране на кредитите, оценка на риска при отдаване на заем и събиране на задълженията. Iuvo е P2P платформата с най-стриктни правила за допускане на кредитни оригинатори на пазара.

Какво е Гаранция за обратно изкупуване/Buyback гаранция?

Гаранцията за обратно изкупуване представлява условие, при което оригинаторите изкупуват обратно инвестираните средства в кредит, който не се погасява.
Всеки оригинатор предлага индивидуални условия за активиране на гаранцията, които са видими на страницата с оригинатори.

Какво е групова гаранция и предлага ли се в iuvo?

Груповата гаранция представлява подпомагане на компаниите, които са част от холдинг, чрез финансови и други ресурси, с цел всяка една от тях да постига растеж и да подобрява финансовите си резултати.
В iuvo Тя се предлага за всички кредитни оригинатори, които са част от Management Financial Group.
Благодарение на груповата гаранция, при евентуален банкрут, инвеститорите ще продължат да получават плащания по кредитите по същия начин, както и преди това, но няма да могат да инвестират в новоотпуснати кредити.

Кои са кредитополучателите?

Всички кредити на платформата са предварително отдадени на кредитополучателите от оригинаторите, на база договорни отношения.
Инвеститорите на iuvo могат да виждат определена информация за кредитополучателя в детайлите на всеки кредит. На база политиката за личните данни, не се разкрива самоличността на платците.
Рейтинг класът определя вероятността кредитополучателят да спре да погасява задълженията си.

Защо да инвестирам в iuvo?

От старта си през 2016-та iuvo демонстрира устойчив растеж и предлага възможност за постоянен дългосрочен доход. Основните предимства могат да се обобщят така:
–  За да започнете не са ви необходими специални умения или финансов опит. Услугата на iuvo  е предназначенa за хора, насочени към реализиране на пасивен доход.
–  По-голямата част от инвеститорите се включват с цел да заменят банковия си депозит. Доходността е по-висока и може да приложите стратегия, при която да реализирате доходност в интервал от 5 до 20% на годишна база.
–  Няма минимална сума за старт. Не е нужно да разполагате с много средства – може постепенно да увеличавате баланса си.

Не намирате това, което търсите?

Връзка с нас