Основни въпроси

Основни въпроси

Какво е peer-to-peer инвестиране?

Peer-to-peer инвестирането e финансиране на един проект или начинание с набиране на средства от голям брой хора. Най-често то се осъществява посредством специализирани интернет платформи, каквато е iuvo.

Какво е iuvo и как работи?

Iuvo e p2p платформа, която позволява на потребителите да инвестират средства във вече отпуснати кредити от оригинатори (небанкови финансови институции – Easy Credit, Viva Credit, iCredit, BBG , Fast Finance). Инвеститорите реализират мотивираща доходност, а оригинаторите получават допълнителни средства, за да разширят бизнеса си.
След като кредитът бъде отпуснат, той се качва в iuvo, където инвеститорите могат да го видят, изберат и да инвестират в негo.
При погасяване на вноските по кредита, инвеститорът получава частта, която притежава от главницата и лихвата.
В случай, че кредитополучателят спре да обслужва задължението си, се активира така нар. Гаранция за обратно изкупуване /buy-back гаранция, чрез която оригинаторът възстановява цялата неизплатена главница.

Какво е кредитен оригинатор?

Кредитните оригинатори са регулирани небанкови финансови институции. Тези компании дават заеми от собствените средства, за разлика от банките, които кредитират със средства, привлечени от депозити.

Кредитните оригинатори в iuvo, са компании с добра репутация и дългогодишна история. На пазарите, които работят, налагат стандарти за качественото отпускане и менажиране на кредитите, оценка на риска при отдаване на заем и събиране на задълженията.

Към момента на платформата листват кредити от български, румънски и грузински оригинатори – Easy Credit , Viva Credit, iCredit, BBG , Fast Finance.

Кои са кредитополучателите?

Всички кредити на платформата са предварително отдадени на кредитополучателите от оригинаторите, на база договорни отношения.
Инвеститорите на iuvo могат да виждат определена информация за кредитополучателя в детайлите на всеки кредит. От съображения за сигурност и в съответствие с механизма, по който функционират p2p платформите в Европа, не се разкрива самоличността на платците.

Как е регулирана платформата?

Iuvo Group OŰ e дружество лицензирано от Комисията за финансов надзор на Република Естония, съгласно Решение № 4.1-1/133 на Управителния съвет на Комисията. Iuvo Group OŰ е регулиран кредитен посредник от Eстонската финансова комисия.

Участниците в платформа са физически и юридически лица, навършили 18 години, с валидна банкова сметка в рамките на Европейския Съюз (или трети страни, които спазват AML/CFT на ЕС).

По тази причина не изискваме одобрение/разрешение от всеки национален регулатор, но се придържаме към строгите изискванията на лиценза за кредитен посредник, P2P Best Practices на FinanceEstonia и Вътрешни правила за дейността на платформата.

Дейността ни е изцяло оповестена на финансовите регулатори в страните на нашите оригинатори. Ние отговаряме на всички постъпили запитвания и предоставяме достъп до необходимата информация на националните регулатори (в България – БНБ и КФН).

Как се облага получения доход от iuvo в Естония по повод физическите лица?

Данъчната ставка на доходите в Естония е 20%. В годишната данъчна декларация, доходът от peer-to-peer lending се състои от:

1. получени лихви (получено лихвено плащане от кредитополучателя)
2. получени плащания от просрочени задължения
3. доход от вторичен пазар
Моля, имайте предвид, че iuvo не предоставя данъчни, финансови или правни съвети. Препоръчваме да се консултирате с вашия финансов или данъчен консултант, ако имате някакви въпроси.

Как се облагат получените доходи от инвеститорите?

Получената от инвеститора доходност през платформата се облага съобразно правилата на държавата на неговото местопребиваване. Всеки инвеститор трябва да декларира и обложи получените доходи. Платформата не оформя данъчни декларации за инвеститорите си, но ще съдейства с необходимата информация и справки относно получените доходи. Декларирайте своя доход пред местните данъчни власти в съответствие с предвидения за това ред и проверете там как и кога да декларирате своя получен доход.

Не намирате това, което търсите?

Връзка с нас