Основни въпроси

Основни въпроси

Какво е peer-to-peer инвестиране?

Peer-to-peer инвестирането (P2P) e финансиране на един проект или начинание с набиране на средства от голям брой хора. Най-често то се осъществява посредством специализирани интернет платформи, каквато е iuvo.

Какво е iuvo и как работи?

Iuvo стартира през юли 2016 като Р2Р платформа, която позволява на потребителите да инвестират средства във вече отпуснати кредити от кредитни компании (оригинатори). Инвеститорите реализират мотивираща доходност, а компаниите получават допълнителни средства, за да разширят бизнеса си.

След като кредитът бъде отпуснат, той се качва в iuvo, където инвеститорите могат да го видят, изберат и да инвестират в негo.

При погасяване на вноските по кредита, инвеститорът получава в акаунта си такава част от сумата, каквато притежава от главницата и лихвата.
В случай че кредитополучателят спре да обслужва задължението си, се активира така нар. гаранция за обратно изкупуване/buyback гаранция, чрез която оригинаторът възстановява цялата неизплатена главница.

Как е регулирана платформата?

Iuvo Group OŰ e дружество, лицензирано от Комисията за финансов надзор на Република Естония, съгласно Решение № 4.1-1/133 на Управителния съвет на Комисията. Iuvo Group OŰ е регулиран кредитен посредник от Eстонската финансова комисия.

Iuvo е член на Finance Estonia като краудфъндинг платформа и също така е лицензиран кредитен посредник. Лицензът е издаден от Estonian Financial Supervision Authority (Finantsinspektsioon Estonia) през 2017 г. и основна част от добрите ни бизнес практики включва тримесечните ни доклади към тази институция.

Какво е кредитен оригинатор?

Кредитните оригинатори са регулирани небанкови финансови институции. Тези компании отдават заеми от собствените средства, за разлика от банките, които кредитират със средства, привлечени от депозити. Кредитните оригинатори в iuvo са компании с добра репутация и дългогодишна история. На пазарите, на които работят, налагат стандарти за качественото отпускане и менажиране на кредитите, оценка на риска при отдаване на заем и събиране на задълженията. Iuvo е P2P платформата с най-стриктни правила за допускане на кредитни оригинатори на пазара.

Какво е Гаранция за обратно изкупуване/Buyback гаранция?

Гаранцията за обратно изкупуване представлява условие, при което оригинаторите изкупуват обратно инвестираните средства в кредит, който не се погасява.
Всеки оригинатор предлага индивидуални условия за активиране на гаранцията, които са видими на страницата с оригинатори.

Кои са кредитополучателите?

Всички кредити на платформата са предварително отдадени на кредитополучателите от оригинаторите, на база договорни отношения.
Инвеститорите на iuvo могат да виждат определена информация за кредитополучателя в детайлите на всеки кредит. На база политиката за личните данни, не се разкрива самоличността на платците.
Рейтинг класът определя вероятността кредитополучателят да спре да погасява задълженията си.

Защо да инвестирам в iuvo?

От старта си през 2016-та iuvo демонстрира устойчив растеж и предлага възможност за постоянен дългосрочен доход. Основните предимства могат да се обобщят така:
–  За да започнете не са ви необходими специални умения или финансов опит. Услугата на iuvo  е предназначенa за хора, насочени към реализиране на пасивен доход.
–  По-голямата част от инвеститорите се включват с цел да заменят банковия си депозит. Доходността е по-висока и може да приложите стратегия, при която да реализирате доходност в интервал от 5 до 20% на годишна база.
–  Няма минимална сума за старт. Не е нужно да разполагате с много средства – може постепенно да увеличавате баланса си.

Не намирате това, което търсите?

Връзка с нас