Автоматично инвестиране

Автоматично инвестиране

Какво е Автоматично инвестиране и как работи ?

Автоматичното инвестиране е инструмент, който замества ръчните процеси по избор и инвестиране в кредити. За да го активирате е необходимо да създадете портфолио с критерии – Рейтинг клас, Лихва (%), Тип вноска и др. След като създадете и стартирате дадено портфолио, системата автоматично ще селектира кредити, които отговарят на изискванията ви и ще инвестира в тях. Автоматичното инвестиране ще продължи да анализира и инвестира в подходящи заеми, докато има средства и кредити в акаунта ви, които да отговарят на вашите критерии.
Автоматичното портфолио е под ваш пълен контрол. По всяко време можете да го променяте, спирате или изтривате.

Мога ли да коригирам вече създадено Автоматично портфолио?

Можете да го коригирате или само да разгледате зададените вече критерии, като изберете бутон „Покажи/ Редактирай“. Имайте предвид, че при промяната на критериите е необходимо да стартирате отново портфолиото от бутон „Активирай“.

Мога ли да спра автоматичното портфолио?

Портфолиото за автоматично инвестиране може да бъде спряно по всяко време с натискане на бутон „Пауза“. След това софтуерът ще спре да инвестира в кредити по съответните критерии. Повторното стартиране се осъществява с помощта на бутон „Активирай“.
За да бъде изтрито е необходимо да се избере бутон „Откажи“.

Имам няколко портфолиа, в какъв ред ще се активират?

Автоматичните портофолиа се активират и работят според дата на създаване и корекция. С приоритет е най-ново създаденото (последно коригираното) портфолио. То ще изпълни зададените критериии и след това ще се стартира следващото.

Мога ли едновременно да инвестирам ръчно и автоматично?

Да, можете да инвестирате едновременно ръчно и автоматично.

Автоматичното портфолио инвестира ли на вторичен пазар?

Не, автоматичното портфолио инвестира само на първичен пазар.

Aвтоматичното ми портфолио е спряло, защо?

Когато портфолиото ви не инвестира се вижда съобщение „В момента няма повече кредити, които да отговарят на Вашите критерии.“ Възможните причини са:
– изчерпани свободни средства;
– портфолиото е инвестирало във всички възможни кредити;
– достигнат размер на портфолиото;
– и др.

Потърсете ни при нобходимост от допълнителна информация:
[email protected]
+3592 493 01 08

Не намирате това, което търсите?

Връзка с нас