FAQ

Първи стъпки

Какво е IUVO?

Iuvo е пазар за peer-to-peer инвестиции, който позволява на потребителите ни да закупуват части от кредити, отпуснати от регулирани небанкови финансови институции. Този модел предлага на инвеститорите атрактивна възвращаемост, а на оригинаторите – възможност да използват P2P модела, за да разширят дейността си.

Кой може да инвестира в IUVO?

Iuvo е платформа, отворена за физически и юридически лица.
Физическите лица трябва да имат навършени 18 години, да имат валидна банкова сметка на тяхно име в рамките на Европейския Съюз (или трети страни, които спазват AML/CFT на ЕС) и тяхната самоличност да е потвърдена от iuvo.
Юридическите лица също трябва да имат валидна банкова сметка на тяхно име в рамките на ЕС. Техните данни и произход на средствата ще бъдат проверявани и от страна на iuvo, в съответствие с гореспоменатите регулации срещу прането на пари и финансирането на тероризъм (AML/CFT).

Какви документи са необходими при регистрация?

За физически лица необходимите документи са цветно копие от лична карта или паспорт и банкова сметка в рамките на ЕС, издадена на лицето.
При юридиически лица е необходимо удостоверение за актуално състояние или извлечение от Търговски Регистър за компанията, както и сканирано копие/снимка на лична карта или паспорт на управителя.

Какво купувам?

Инвеститорите в iuvo купуват части от заеми, оригинирани от надлежно регистрирани небанкови финансови институции.
Процесът протича така:
1. Кредитополучателят кандидатства за заем при оригинатора.
2. Оригинаторът преценява риска и отпуска кредита според собствените си правила за кредитиране и действащото законодателство .
3. След това заемът е публикуван на iuvo, където инвеститорите могат да го видят, изберат и да инвестират в него.

Инвеститорите купуват вземане от кредитополучателя на база на Споразумение за прехвърляне на вземане. Iuvo и оригинаторът не носят отговорност в случай, че кредитополучателят не обслужва задължението си, включително и за закъснели вноски. Въпреки това оригинаторът запазва собственост върху съществена част от вземането (не го продава цялото чрез платформата), за да продължи да действа като оператор за този заем (да събира и администрира вноските) и да носи същите рискове като инвеститорите. В случай, че кредитополучателят спре да обслужва задължението си, инвеститорите могат да загубят част или целия размер на вложението си.

Какво е Buy-Back гаранция?

Някои заеми на платформата имат т.нар. buy-back гаранция. Това означава, че оригинаторът се е задължил да откупи заема от инвеститора на номинална стойност в случай, че кредитополучателят не може да обслужва задължението си. Тази мярка съществено намалява риска за инвеститорите на платформата.
Buy-back гаранцията се активира тогава, когато оригинаторът счете кредита за дефолтирал – най-често това става 60 дни след като кредитополучателят е спрял да изплаща задължението си.

Какво е кредитен оригинатор?

Кредитните оригинатори са небанкови финансови институции, които са регулирани от съответните национални регулатори в техните държави. Тези компании дават заеми от собствените си средства за разлика от банките, които кредитират със средства, привлечени чрез депозити.

Кредитните оригинатори, които работят с iuvo, са компании със силна репутация и история, както и с доказани процеси за менажиране на кредитите, за оценяване на риска и за събиране на задължения.

Кои са кредитополучателите?

Кредитополучателите са клиенти на оригинаторите, които са подписали договор за кредит с тях.
Инвеститорите на iuvo могат да виждат определена информация за кредитополучателя в детайлите на всеки кредит. От съображения за сигурност и в съответствие с механизма, по който функционират P2P платформите в Европа, а също и предвид правилата за съхранение и обработка на лични данни, прилагани от платформата, никога не разкриваме самоличността на кредитополучателите.
Инвеститорът не може да се свързва, комуникира, посещава или намесва по никакъв начин в отношенията между финансовата институция и кредитополучателя.

Кога получавам плащания?

Плащанията към инвеститорите на iuvo се отразяват в акаунта им в момента, в който кредитният оригинатор получи плащане от кредитополучателя. Това става според погасителния план на всеки кредит. Той може да бъде видян в детайлите на кредита.

Какви такси има?

Нашият бизнес модел ни позволява да оперираме с минимални такси за инвеститорите.
По случай старта на платформата сме готови да отидем още по-далеч като временно предложим инвестиции без никакви такси за инвестиране. Единствената такса е при продажба на Вторичен пазар – 1% от сумата.
Имайте предвид, че това не включва таксите, които Вашата банка начислява за паричните Ви преводи.

Как е регулирана платформата?

Платформата iuvo е регулирана според законовата рамка на Република Естония. Iuvo Group OU е регулиран кредитен посредник от Eстонската финансова комисия.

Как се облага получения доход от IUVO в Естония по повод физическите лица?

Данъчната ставка на доходите в Естония е 20%. В годишната данъчна декларация, доходът от peer-to-peer lending се състои от:

1. получени лихви (получено лихвено плащане от кредитополучателя)
2. получени плащания от просрочени задължения
3. доход от вторичен пазар

Моля, имайте предвид, че IUVO не предоставя данъчни, финансови или правни съвети. Препоръчваме да се консултирате с вашия финансов или данъчен консултант, ако имате някакви въпроси.

Как се облагат получените доходи?

Получената от инвеститора доходност през платформата се облага съобразно правилата на държавата на неговото местопребиваване. Декларирайте своя доход пред местните данъчни власти в съответствие с предвидения за това ред и проверете там как и кога да декларирате своя получен доход.

Инвестиране

Как да инвестирам?

Iuvo предлага две опции за инвестиция – аутоинвест и ръчно инвестиране.
Аутоинвестът позволява на платформата да инвестира в подходящи кредити, спрямо филтрите, които потребителите са задали предварително.
Ако желаете да инвестирате ръчно, разгледайте листнатите кредити на Първичен и Вторичен пазар, изберете тези, които отговарят на Вашите предпочитания и задайте сумата, която желаете да инвестирате.

Как в Вторичен пазар?

Вторичният пазар е мястото, където инвеститорите могат да предложат инвестициите си за продажба на други регистрирани инвеститори на платформата.
Опцията за продажба на вторичен пазар предоставя на инвеститорите ликвидност на вложенията им, възможност да я изплатят по-бързо от съответстващия погасителен план, както и да спечелят като успеят да я продадат на по-висока цена от номиналната.
Опцията за покупка на вторичен пазар позволява на инвеститорите да инвестират в заеми, които вече не са налични на първичен пазар, както и да спечелят от покупка на заеми на цена, по-ниска от номиналната.

Какво е Buy-Back гаранция?

Всички заеми на платформата имат т.нар. buy-back гаранция. Това означава, че оригинаторът се е задължил да откупи заема от инвеститора на номинална стойност в случай, че кредитополучателят не може да обслужва задължението си. Тази мярка съществено намалява риска за инвеститорите на платформата.
Buy-back гаранцията се активира тогава, когато оригинаторът счете кредита за дефолтирал – най-често това става 60 дни след като кредитополучателят е спрял да изплаща задължението си.

Кога получавам плащания?

Плащанията към инвеститорите на iuvo се отразяват в акаунта им в момента, в който кредитният оригинатор получи плащане от кредитополучателя. Това става според погасителния план на всеки кредит. Той може да бъде видян в детайлите на кредита.

Как е изчислена доходността?

Доходността в iuvo е изчислена чрез формулата XIRR (вътрешна норма на възвръщаемост). Всички лихвени проценти в платформата за представени като годишни стойности. Годишните лихвени проценти, получени от всеки инвеститор се асоциират с лихвата на заема, в който сте инвестирали.

Мога ли да се откажа от инвестиция?

Може да се откажете от инвестиция преди да я одобрите в Количката. След като одобрите инвестицията, единственият начин да се откажете от нея е като я продадете на друг инвеститор на Вторичния пазар.

Как се облагат получените доходи?

Получената от инвеститора доходност през платформата се облага съобразно правилата на държавата на неговото местопребиваване. Декларирайте своя доход пред местните данъчни власти в съответствие с предвидения за това ред и проверете там как и кога да декларирате своя получен доход.

Как да заредя инвеститорската си сметка?

Можете да заредите своя iuvo акаунт като направите превод към някоя от нашите банкови сметки, като дадете номера на Вашия акаунт като причина за плащането. Сметките са видими след регистрация на сайта в секция Депозит на страница Профил.
Можете да използвате и алтернативни методи като TransferWise, PaySera и.

Какво купувам?

Инвеститорите в iuvo купуват части от заеми, оригинирани от надлежно регистрирани небанкови финансови институции.
Процесът протича така:
1. Кредитополучателят кандидатства за заем при оригинатора.
2. Оригинаторът преценява риска и отпуска кредита според собствените си правила за кредитиране и действащото законодателство .
3. След това заемът е публикуван на iuvo, където инвеститорите могат да го видят, изберат и да инвестират в него.

Инвеститорите купуват вземане от кредитополучателя на база на Споразумение за прехвърляне на вземане. Iuvo и оригинаторът не носят отговорност в случай, че кредитополучателят не обслужва задължението си, включително и за закъснели вноски. Въпреки това оригинаторът запазва собственост върху съществена част от вземането (не го продава цялото чрез платформата), за да продължи да действа като оператор за този заем (да събира и администрира вноските) и да носи същите рискове като инвеститорите. В случай, че кредитополучателят спре да обслужва задължението си, инвеститорите могат да загубят част или целия размер на вложението си.

Каква е вероятността кредитът да спре да се изплаща?

Един от начините, по които кредитните оригинатори контролират риска си, е чрез система за кредитен рейтинг. Това е процедура по разпределяне на всеки кредит в различни категории на база вероятността за дефолт (вероятността кредитополучателят да спре да обслужва кредита).
Всички заеми в iuvo имат кредитен рейтинг, който е съобразен с рейтинговата система на съответния оригинатор, който е собственик на кредита. Това се прави, за да има сравнимост между кредити, дадени от различни оригинатори.

Кредитните рейтинги в iuvo са:
A 0 – 2% вероятност за дефолт
B 2 – 10% вероятност за дефолт
C 10 – 18% вероятност за дефолт
D 18 – 25% вероятност за дефолт
E 25 – 35% вероятност за дефолт
HR над 35% вероятност за дефолт

Авто инвестиране

Какво е “Автоматично инвестиране“ и как работи?

Автоматичното инвестиране е ефективен инструмент за оптимизиране на инвестиционния процес. Той ви позволява да създавате портфейли, базирани на определени от Вас критерии като очаквана доходност, срок на кредита, рисков рейтинг и др. След като създадете и стартирате даден филтър, системата ще автоматично ще селектира кредити, които отговарят на изискванията Ви и ще инвестира в тях от Ваше име. Автоматичното инвестиране ще продължи да анализира и инвестира в подходящи заеми, докато сумата, която сте определили, не бъде изразходена.

Как мога да спра Автоматично инвестиране?

Автоматичното инвестиране може да бъде спряно във всеки един момент. Трябва само да натиснете бутона “Пауза” за филтъра, когото искате да деактивирате и системата ще спре да инвестира средства по този филтър.
Можете също така да изтриете всеки филтър с натискане на бутона “Отказ”.

Мога ли да продължа да инвестирам ръчно, ако имам филтри за автоматично инвестиране?

Да, това продължава да се случва по стандартния за платформата начин – като избирате кредити един по един на първичен или вторичен пазар.

Имам ли допълнителна такса за Автоматично инвестиране?

Не, автоматичното инвестиране е напълно безплатен инструмент. Създаден е за Ваше улеснение.

Автоматичното инвестиране инвестира ли на вторичен пазар?

Не, в момента автоматичното инвестиране не филтрира кредити от вторичен пазар.

Теглене

Как да изтегля пари от инвеститорската си сметка?

Можете да заявите теглене от инвеститорската си сметка по всяко време.
Можете да изтеглите само средства, които не са инвестирани в кредити към момента на теглене.

Каква сума мога да изтегля от моя iuvo акаунт?

Няма минимална или максимална сума за теглене. Можете да заявите по-малка или равна сума на тази, която е налична в акаунта Ви и не е инвестирана.

Ще бъда ли таксуван, ако искам да заявя теглене?

В iuvo няма такси за теглене. Моля, имайте предвид, че това не включва таксите, които Вашата банка начислява за паричните Ви преводи.

Колко време ще отнеме да видя трансферираните пари в сметката си?

Всички заявки за теглене се обработват в рамките на 2-3 работни дни. Моля, имайте предвид, че транзакцията може да отнеме повече време, в зависимост от Вашата банка.

Моят акаунт

Заключих си акаунта – Какво да направя сега?

Бъдете спокойни, ще ви помогнем да се влезете отново във Вашия акаунт.

Проверете дали не сте въвели грешна паралa няколко пъти?
Необходимо е да изчакате няколко минути, докато акаунта Ви отново стане достъпен. Ако и след периода на изчакване отново не можете да се логнете, свържете се с нас на имей [email protected]

Забравили сте си паролата?
За да обновите Вашата парола, кликнете на страницата Вход.

Как да закрия / деактивирам акаунта си?

Изпратете ни Вашия клиентски номер и двете си имена на имей [email protected]
Преди това се уверете, че:
– Нямате инвестирани средства по активни заеми;
– Изтеглил сте всичките си налични средства от акаунта.

Как да активирам / деактивирам имейл известията за Дневен/ Месечен отчет?

1. Влезте във Вашия iuvo акаунт
2. Отворете меню Профил -> Лична информация
3. Можете да активирате / деактивирате известията, които получавате.

Как да променя личните си данни?

Ако имате нова лична карта трябва да я качите през Вашия акаунт -> Профил -> Документи.

Не намирате това, което търсите?

Връзка с нас