Как работи

Първи стъпки

Кой може да инвестира в iuvo?

Iuvo е платформа, отворена за физически и юридически лица.
Физическите лица трябва да имат навършени 18 години, валидна банкова сметка на тяхно име в рамките на Европейския Съюз (или трети страни, които спазват AML/CFT на ЕС).
Юридическите лица също трябва да имат валидна банкова сметка на тяхно име в рамките на ЕС. Техните данни и произход на средствата ще бъдат проверявани и от страна на iuvo, в съответствие с гореспоменатите регулации срещу прането на пари и финансирането на тероризъм (AML/CFT).

Как да заредя инвеститорската си сметка?

Може да заредите своята iuvo сметка чрез някои от следните методи:
– междубанков превод от Вашата банкова сметка чрез платежно нареждане или през онлайн банкирането Ви;
– захранване на каса в банков клон;
– превод през дружества за електронни пари като: Paysera, ePay, Transferwise, Currency Cloud, Revolut и др.
Имайте предвид, че няма минимална или максимална сума за депозиране.

Нашите банкови детайли можете да намерите във Вашия акаунт – „Депозирай“. Следвайте посочените указания.

В какви валути мога да инвестирам?

Можете за инвестирате едновременно в три различни валути – BGN, EUR и RON (румънски леи). Необходимо е да направите банков превод към съответната сметка.
Имайте предвид, че платформата не предлага превалутиране.

Мога ли да превалутирам средствата си в платформата?

Не, по юридически причини, не предлагаме превалутиране. Ако желаете да инвестирате в конкретна валута, е необходио да направите превод към съответната банкова сметка.

Гарантирани ли са средствата ми?

Вашите средства са гарантирани, благодарение на така.нар. гаранция за обратно изкупуване / buy-back гаранция. Тоест, дори при неплащане на вноските от страна на крайния кредитополучател, оригинаторът ще възстанови в iuvo сметката ви неизплатената главница (вашия дял) от дефолтиралия кредит.
Buy-back гаранцията се активира на 61-вия ден от датата на първата неизплатена вноска, след като кредитополучателят е спрял да изплаща задължението си.

Какви такси могат да ми бъдат начислени?

На платформата няма такси за инвестиране, депозит или теглене.
Единствената такса е при продажба на Вторичен пазар – 1% от обявената сума.
Имайте предвид, че това не включва таксите, които Вашата банка може да начисли.

Не намирате това, което търсите?

Връзка с нас