Годишен лихвен процент 7.5%-9%
Buyback гаранция
Валута BGN EUR
РЕГУЛИРАН ОТ
Държава на централа:
Опериращи държави:
България, Румъния, Полша и Испания
Рейтинг класове:

Един от начините, по които кредитните оригинатори контролират риска си, е чрез система за кредитен рейтинг. Това е процедура по разпределяне на всеки кредит в различни категории на база вероятността за дефолт (вероятността кредитополучателят да спре да обслужва кредита). Всички заеми в iuvo имат кредитен рейтинг, който е съобразен с рейтинговата система на съответния оригинатор, който е собственик на кредита. Това се прави, за да има сравнимост между кредити, дадени от различни оригинатори

  • AScore class A
Типове кредити:
Потребителски кредит
Година на основаване:
2013
Сума на отпуснати кредити:

Общата сума на отпуснатите заемни средства от кредитния оригинатор на заемополучатели от създаването на компанията

847M BGN
Сума на листнати кредити в iuvo:

Общата сума на качените на платформата кредити от кредитния оригинатор

15M EUR
Типове вноски:
1 месец
Минимално участие:

В бизнеса и финансите, минимално участие (skin in the game) е термин използван за означаване на собственици или директори, които имат значителен дял в инвестиционно средство, в което е предоставена възможност на външни инвеститори да инвестират. Целта е да се гарантира, че интересите на оригинатора и инвеститора в актива съвпадат, тъй като и двете страни имат дял в актива/ инвестицията. В iuvo това означава, че всеки оригинатор трябва да запази определен процент от всеки кредит качен на пазара, което е тяхното минимално участие (skin in the game). Например, ако оригинатора качи на пазара кредит в размер на 100 евро и има минимално учатие 30%, само 70 евро от кредита ще бъдат на разположение за закупуване от инвеститорите. Кредитния оригинатор запазва дял от 30 евро.

30%
Нетна печалба за 2020 г.:
6.7M BGN
Брой служители:
241
Оперира на печалба от:

Годината, в която компанията излиза на печалба

2015

Относно

Access Finance предлага широка гама от достъпни картови продукти, гъвкави условия и иновативен подход. Дружеството стартира дейността си през 2013г. с продукта „Бяла Карта”, следвайки неизменно през годините принципите на отдаденост, доверие и високо ниво на клентско обслужване. Факт, който нарежда Бяла карта в топ 100 на LiveHelpNow Challenge, класация за високо ниво на клиетско обслужване, от 2016 г. до момента.
Компанията е в постоянно търсене и откриване на новаторски идеи и изследва възможностите за реализирането им, за да повиши клиентската удовлетвореност.
Партньорите ни оперират на 4 пазара – България, Румъния, Полша и Испания и разполага с широка партньорска мрежа от над 50 компании.
Компанията е част от Management Financial Group (MFG).

Цветан Кръстев CEO

Аксес Файнанс е технологична компания и един от лидерите на пазара на кредитни карти в България. За да поддържаме високо качество във всички наши процеси, ние винаги се стремим да работим с най-добрите партньори на пазара. И именно след внимателно проучване на пазара Аксес Файнанс се спря на Иуво. Условията са сред най-добрите на пазара, а още по-важно, реномето и стабилността на компанията е безупречна.

Стани част от една от най-бързо развиващите се P2P инвестиционни платформи в Европа

Започни да инвестираш