shared_funding_changes_theworld
Uudised

Kuidas ühisrahastamine muudab maailma?

Elame maailmas, kus me jagame kõike. Jagame autosid, kontoreid, kortereid ja viimasel ajal ka kapitali. Ühisrahastamine ei olegi tegelikult päris uus nähtus, kuigi see on viimastel aastatel tohutult arenenud. Esimene ühisrahastamine korraldati sel ajaloolisel hetkel, kui Pariis kinkis New Yorgile vabadussamba, kuid ilma aluseta, millele sammas paigutada. New Yorgi kodanikud otsustasid appi tulla, kogusid ajalehekuulutuste kaudu raha ja ehitasid aluse, millele vabaduse sümbol püsti pandi. Sellisel kapitali kogumise taval on rohkemgi eeliseid kui lihtsalt läbipaistval rahakogumisel. Toodete ja teenuste populaarsus kasvab uute investoriteni jõudes ning sel moel hindavad kasutajad projekti reaalajas.

Mis on ühisrahastamine? Ühisrahastamine on projekti või algatuse rahastamise viis, mille puhul väga suurelt hulgalt inimestelt kogutakse suhteliselt väikesi rahasummasid. Tänapäeval tehakse seda spetsiaalsete internetiplatvormide kaudu, kuid võib kasutada ka muid ebatraditsioonilisi meetodeid, näites ürituste korraldamine või isegi e-postitus. Ühisrahastamist on peamiselt kaht liiki. Esimene neist on nn preemia vastu rahastamine, mille puhul kasutajad rahastavad konkreetset algatust ja saavad vastutasuks konkreetseid tooteid või teenuseid (seda meetodit kasutavad nt Kickstarter jt populaarsed platvormid).

Teine meetod seisneb rahastamises, mille vastutasuks saadakse osa kapitalist (aktsiad). Ühisrahastamise sektor on Euroopas üsna uus. Me küll kasutame selliseid moodsaid termineid nagu „ühisrahastamine“ ja „ühisinvesteeringud“, aga neil puudub seni selge ja konkreetne tähendus ning õiguslik regulatsioon. Siiski areneb alternatiivse rahastamise sektor väga kiiresti.

Tänu sellele pälvib hulk häid ideid avalikku tähelepanu ja vajaduse korral saadakse juurdepääs suuremale kapitalile. Avalikkuse hinnatava projekti edukus oleneb eelkõige sellest, mil määral projekti autor oma ideesse usub. See oleneb ka sellest, mil määral autor on valmis suure publiku ees oma seisukohti kaitsma, ületades samal ajal mitmesuguseid raskusi ja vastates kriitikale.

Tohutus konkurentsis saavutavad edu vaid tõeliselt head tooted ja ideed, mida investoritele hästi esitatakse ja millel on täielik tulevase arengu kontseptsioon. Rahvahulk suudab täpselt eristada häid projekte, mis saavutavad suurima edu.

Publikul on tugev isereguleerimisvõime – ta avastab kiiresti petturid ja ebaõiglased algatused ning karistab neid. Ühisrahastamine viib rahastajad kokku paljude erinevate ideedega, sealhulgas uute võimalustega arenevatel turgudel. Iga ettevõtja püüab võimalikke investoreid veenda, et tema idee on parim ja suure potentsiaaliga. Ettevõtjad teavad, et kui nad tahavad projektiga edu saavutada, peavad nad oskama publikut veenda.

Vastastikune laenuandmine on kõige populaarsem ühisrahastamise liik. Kuidas see sündis? 2008. aasta finantskriisi tipul hakkasid laenuvõtjad otsima madalama intressimääraga laenuvõimalusi. Laenuandjad otsisid aga oma investeeringutele kõrgemat tulumäära.

Samal ajal tekkis pankadel range regulatsiooni tõttu suuri raskusi turu kasvava nõudluse rahuldamisega. See tekitas suure laenuvaakumi, mida suutsid täita vastastikuse laenuandmise platvormid.

Ühelt poolt andis see laenuvõtjatele võimaluse saada odavamaid laene. Teiselt poolt andis see rahastajatele võimaluse teenida oma kapitalilt suuremat tulu. Üldjuhul toimivad need platvormid vahendajana – ühel pool on laenuandjad ehk investorid ja teisel pool laenuvõtjad ehk inimesed, kes otsivad oma projektidele või eesmärkidele rahastamist. Vastastikuse laenuandmise sektor kasvas märkimisväärselt, eelkõige arenenud finantsturgudega riikides. Ainuüksi USAs andsid sellised platvormid möödunud aastal 6,6 miljardit laenu, mis tähendab 128% kasvu.

USA on seetõttu mahu poolest maailma suurim turg. Alternatiivse internetipõhise rahastamise suundumus ei ole ka Euroopast mööda läinud. Uusimate turu-uuringute kohaselt on laenumahu poolest esikohal Ühendkuningriik, talle järgnevad Prantsusmaa, Saksamaa, Šveits ja Madalmaad.

Seotud postitused