iuvo-part-financeestonia
Uudised

Iuvo saab organisatsiooni FinanceEstonia liikmeks

Meil on hea meel teatada, et pärast FinanceEstonia otsust meid oma tegevusse kaasata on Iuvo selle organisatsiooni värskeim liige. FinanceEstonia tegevuses osalevad finantstehnoloogia firmad, pangad ja inimestevahelised otselaenamisplatvormid.
FinanceEstonia on avaliku ja erasektori organisatsioon, kelle eesmärk on Eesti majandust arendada. Organisatsioon toetab aktiivselt finantssektori rahvusvahelistumist, uuendusi, kapitali suurendamist jne.

FinanceEstonia püüab avalikkusele Eesti finantssektori häid külgi tutvustada. Organisatsioon keskendub seda tehes kahele valdkonnale – kapitaliturgudele ning teenuste ekspordile. Organisatsioon tegutseb ka kuues teises prioriteetses valdkonnas: finantsturud, ühisrahastus, krediidiandjad, finantstehnoloogia, investeerimisteenused ning rahvusvaheline privaatpangandus.

Iuvo kuulub FinanceEstonias ühisrahastuse valdkonda. Iga selle allüksuse liikmesfirma järgib rangelt ühisrahastuse head tava. Soovituste keskmes on printsiip “järgi või selgita”. Selle põhimõtte kohaselt on iga FinanceEstonia ühisrahastusplatvorm kohustatud järgima ettenähtud praktikaid või avalikult selgitama ettekirjutustest kõrvalekaldumist.
Ühisrahastuse hea tava on kokku võetud üheteistkümnes põhipunktis, mida me FinanceEstonia liikmena järgime ja rakendame.

1. Investorite finantsvahendid – eranditult kõik ühisrahastusportaalid peavad oma investorite raha hoidma nende ülejäänud varast lahus ning nad peavad andma aegsasti kõikidele investoritele vara paigutamise kohta teavet.

2. Andmekaitse – isikuandmete kogumisel tuleb järgida kõiki õiguslikke nõudmisi. Ühisrahastusportaal peab kogu protsesside kohta käivat teavet kasutajatega oma veebilehel jagama.

3. Rahapesu tõkestamise meetmete järgimine ning rahvusvaheliste standardite ja reeglite rakendamine – portaal läbib oma kasutajate tuvastamiseks vajalikud etapid ning tõkestab rahapesu.
4. Informatsiooni kvaliteet ja kommunikatsioon – ühisrahastusportaali pidaja kohustub andma kasutajatele tõest ja üheti mõistetavat teavet. Vastasel juhul peab portaal investoritele nende vara tagastama.

5. Riskihoiatused – portaal peab oma kasutajatega avalikult jagama teavet võimalike riskide kohta. Nii saab investor kaaluda riske oma majanduslikust olukorrast lähtuvalt ning pidada enne investeerimisotsuse tegemist nõu vastava ala spetsialistiga.

6. Tarbijakaitse ja reklaam – oma teenuste pakkumisel peab portaal järgima asjakohaseid õigusakte, kutsuma üles kasutajaid tutvuma teenuste üldtingimustega, teenust tuleb kirjeldada tõeselt jne.

7. Huvide konflikti vältimine – ühisrahastusplatvormi pidaja on kohustatud kõiki kasutajaid kohtlema võrdselt, tuvastama potentsiaalsed huvide konfliktid ning andma oma veebilehel piisavalt informatsiooni, et konflikte vältida ja lahendada.

8. Jätkusuutlik areng – platvorm on kohustatud välja töötama eriolukordade tegevusplaanid. Näiteks peab olemas olema kommunikatsioonikava, mis võimaldab maandada tehnilisi, õiguslikke või rahalisi riske. Meie eesmärk on vältida platvormile või selle kasutajatele kahjuliku mõju avaldamist.

9. Vastutus – iga kalendriaasta lõpus on portaalipidajal kohustus kahe kuu jooksul esitada portaali finantsnäitajate aruanne.

10. Vaidluste lahendamine – portaalipidaja esitab oma veebilehel iga-aastase ülevaate oma ettevõtte vastu esitatud kaebustest, rakendatud meetmetest ning kaebuste läbivaatamise tulemustest.

11. Hea tavaga liitumine ja selle järgimine – kui ühisrahastusplatvorm liitub hea tavaga, annab FinanceEstonia välja tõendi, mida ettevõte võib kasutada oma veebilehel ja turunduses. FinanceEstonia kontrollib tava järgimist igal aastal ning väljastab uue tunnistuse.

FinanceEstonia on rahvusvaheline ettevõte. Terve meie meeskonna jaoks on selle organisatsiooniga liitumine märk Iuvo kvaliteetsest tööst. Jätkame rahuloluga ühisrahastuse hea tava järgimist ning seame endale aina kõrgemaid eesmärke.
Iuvo kuulub nüüd ühte gruppi sellise ettevõttega nagu AS Deloitte Advisory. See ühendab ettevõtteid kogu maailmas, et pakkuda kõrgetasemelisi finants- ja maksunõustamise ning riskihalduse teenuseid. Deloitte kliendid on peamiselt pangandus-, kindlustus-, tootmis-, taristu-, energia-, kinnisvara-, teenindus- ning hulgi- ja jaekaubandusettevõtted. Ettevõtte klientide hulka kuulub ka avaliku sektori asutusi.
FinanceEstonia ühisrahastuse gruppi kuulub ka AS Ernst & Young Baltic, kes on juhtiv kindlustus-, maksu- ning nõustamisteenuste pakkuja kogu maailmas. 167 000-liikmelise meeskonnaga Ernst & Young Balticu eesmärk on oma kliente inspireerida ning juhendada.
2016. aastal on mitut platvormi, nt Bondora, Crowdestate, Estateguru, Fundwise ja Investly Holding, premeeritud ühisrahastuse hea tava tunnistusega.

Seotud postitused