hibrid_fintech
Uudised

FinTech – tehnoloogia ja finantsteenuste hübriid

Kogu maailmas on kasvamas uus finantstehnoloogiline majandusharu, mille nimi on FinTech. FinTech on finantsteenuste ja tehnoloogia hübriid, mille tekke taga on kasutajate muutunud nõudmised selle suhtes, kuidas nad soovivad teha mitmesuguseid pangandustoiminguid: maksed, rahaliste vahendite haldamine ja kindlustus. Mis peitub FinTechi tähenduse taga? Tegemist on dünaamilise finantstehnoloogia segmendiga, mis pakub selliseid uuenduslikke tooteid ja teenuseid, mida traditsiooniliselt peetakse autoriteetsete finantsasutuste kaubamärgiks. KPMG ja CBinsightsi uuringu „The Pulse of Fintech“ 2016. a I kvartali aruande kohaselt on FinTechi majandusharu laenude maht võrreldes möödunud aasta 5,6 miljardi dollariga kahekordistunud ja ulatub 12,2 miljardi dollarini.

Uuringus öeldakse ka, et FinTech areneb kiiremas tempos tänu suuremahulisele finantseerimisele. Uus tehnoloogiasuunitlusega sektor toob endaga kaasa vajaduse muudatuse järele – mitte üksnes pankade ärimudelis, vaid ka teistes sektorites, nt kindlustuse ja varahalduse valdkonnas. Uuringu kohaselt konkureerib FinTech kuni 28% ulatuses pankade ja nende makseteenustega ning 22% ulatuses varahaldus- ja kindlustusettevõtetega.

FinTech muudab panku ja nende traditsioonilisi pangandusmeetodeid. Esialgu oli FinTech suunatud traditsioonilistele pangandusteenustele. On olemas täiesti digitaalseid panku, kus konto avamiseks ei ole kliendil vaja enam pangakontorit külastada ja kõik toimingud tehakse veebipõhiselt. Mõned sellised pangad pakuvad palju kõrgemaid hoiuseintresse kui traditsioonilised finantsasutused, mõnikord isegi 4% – on ju intressimäärad praegu äärmiselt madalad. Spetsiaalsete vastastikuse laenuandmise platvormide loomisega on kliendid ja firmad hakanud vastastikku laenu võtma ja pakkuma.

Need platvormid hakkasid kasutama ebatavalisi teabeallikaid ja laenuandmismudeleid ning riskide minimeerimiseks võeti kasutusele võimsad riskihindamissüsteemid. Peale selle on vastastikuse laenuandmise platvormid väga täpselt suunitletud iga kasutaja konkreetsetele vajadustele. Nende tegevuskulud on väga väikesed ja seetõttu saavad nad laene pakkuda odavalt. Rahul on nii laenuvõtjad, kes saavad laenu soodsatel tingimustel, kui ka laenuandjad-investorid, kes teenivad kõrgema tulumäära. Lisaväärtuseks on lihtne ja arusaadav protsess, mis ei nõua dokumentide täitmiseks ja esitamiseks pangakontoris kohalviibimist ning järjekorras seismist, säästes sel moel klientide ja kasutajate väärtuslikku aega. BI Intelligence’i andmetel pakuti USA vastastikuse laenuandmise platvormidel möödunud aastal kokku 6,6 miljardit dollarit laene ehk 128% rohkem kui aasta varem.

FinTech on muutnud rahaülekannete meetodeid. Kliente huvitab rahaülekannete puhul kaks aspekti: kiire ja turvaline ülekanne ning madal hind. FinTech pakubki just seda ning on praegu noppimas uue teenuse esimesi vilju. Rahvusvahelised rahaülekanded ei ole kunagi olnud lihtsamad ja odavamad ning nende tegemiseks tuleb kasutajal teha vaid paar sõrmeliigutust nutitelefonis.

Praegu on finantssektoris käimas FinTechi teine arenguetapp, mida juhivad kindlustusseltsid ja varahaldusfirmad. Ligikaudu 74% kindlustusseltsidest on mures selle pärast, et FinTech lööb nende sektori järgmise viie aasta jooksul tasakaalust välja. BI Intelligence’i andmetel on samal arvamusel 51% varahaldusorganisatsioonidest. Hea uudis on aga see, et kasutades piisavat teavet finantssektori arengusuundadest, saavad selle sektori ettevõtted asjakohaselt reageerida. Kõrvaltvaatamise asemel saavad eri finantssektorite juhid koostööd teha ja uusi suundi ära kasutada. Üks võimalus on teha koostööd olemasolevate FinTechi ettevõtetega või luua uusi, et rahuldada klientide uusi vajadusi.

Seotud postitused