IUVO GROUP Finantsaruanne

Finantsaruanne

Meie põhirõhk on pideval jätkusuutlikul ja juhitud kasvul, mis on kooskõlas Iuvo lühi- ja pikaajaliste eesmärkidega ning vähendab meie investorite riski.

Ivaylo Ivanov - CEO
Ivaylo Ivanov - CEO

IUVO GROUP OÜ on Eesti finantsinspektsiooni registreeritud ja reguleeritud krediidivahendaja. Iuvo raamatupidamise aastaaruanded on koostatud rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) järgi. Kõik raamatupidamisaruanded esitatakse Eesti finantsinspektsioonile.

IUVO GROUP on osa Management Financial Groupist (MFG) – valdusettevõttest, mis ühendab juhtivaid pangaväliste finantsteenuste osutajaid Kesk- ja Ida-Euroopas. MFG haldab rikkalikku edukate ärimudelite portfelli tarbimislaenude, mikro- ja väikeettevõtete laenude, krediitkaartide, digitaalse äri ning muude alternatiivsete finantstoodete ja -teenuste valdkonnas.
MFG esitab konsolideeritud aruande kõigi tütarettevõtete kohta. MFG raamatupidamise aastaaruanded on koostatud rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite järgi ning neid auditeerib ja kinnitab sõltumatu audiitor.

Raamatupidamisaruanded on kirjalikud aruanded, mis näitavad ettevõtte finantsvõimekust, tulemuslikkust ja likviidsust. Raamatupidamisaruanded kajastavad Iuvo ja valdusettevõtte kalendriaasta majandustegevust ja -tulemusi.


2020
2020 Annual Financial statement - IUVO GROUP Erschienen: 27.04.2021 Aruande allalaadimine
2019
2019 Annual Financial statement - IUVO GROUP Erschienen: 30.09.2020 Aruande allalaadimine
2019 Annual Financial statement - MFG Erschienen: 30.09.2020 Aruande allalaadimine
2018
2018 Annual Financial statement - IUVO GROUP Erschienen: 30.06.2019 Aruande allalaadimine
2018 Annual Financial statement - MFG Erschienen: 30.06.2019 Aruande allalaadimine
2017
2017 Annual Financial statement - IUVO GROUP Erschienen: 30.06.2018 Aruande allalaadimine
2017 Annual Financial statement - MFG Erschienen: 30.06.2018 Aruande allalaadimine