companies-are-welcome-atiuvo
Uudised

Kutsume äriühinguid iuvo vahendusel investeerima

Pärast optimistlikku 2017. aasta esimest kvartalit, mil äriühingute tehtavad investeeringud suurenesid, soovime jagada teavet selle kohta, kuidas saavad ettevõtjatest investorid iuvo ühisrahastusplatvormi ära kasutada.

Et meie investeerimisvõimalust ja suurt tulu võimaldav portaal oleks turvaline, järgime rangelt kõiki ELi rahapesuvastaseid suuniseid. Seetõttu oleme alates platvormi käivitamisest pidevalt järginud klienditundmise põhimõtet. Klienditundmise põhimõte on laialt levinud ja seda kohaldavad krediidiasutused kogu maailmas. See hõlmab klientide heakskiitmise põhimõtete väljatöötamist ja kohaldamist, tehingute jälgimist, riskijuhtimist ja muidki aspekte.

See põhimõte on rahapesuvastase võitluse nurgakivi ning tavapärane praktika klientide tuvastamisel. Vajalike dokumentide maht ja liik sõltuvad sellest, kes on klient (kodanik, äriühing vms) ning millist tüüpi tooteid ta kasutab. Juriidilised isikud, kes soovivad iuvo platvormil registreeruda, peaksid arvestama, et järgime nende suhtes klienditundmise põhimõtete häid tavasid.
Iuvo platvormil võivad registreeruda eraisikud, kes on vähemalt 18 aastat vanad, ja juriidilised isikud, kellel on kehtiv pangakonto ELis (või mõnes muus riigis, kus järgitakse ELi rahapesuvastaseid ja terrorismi tõkestamise mehhanisme). Et registreeruda platvormil juriidilise isikuna, tuleb äriühingutel esitada:
• esindaja isikutunnistus või pass;
• äriühingu registreerimistunnistus või tõend nõuetekohase registrisse kandmise kohta. Iga iuvo platvormil registreeruv äriühing peab olema ametlikult asutatud, st peab olema registreeritud asjakohases kaubandus-, äri- või muus samaväärses registris vastavalt asjaomase riigi nõuetele;
• põhikiri (asutamisleping), mis tõendab äriühingu omanikke, juhtkonda ja kontrolli äriühingu üle;
• teave tegelike kasusaajate kohta – teave aktsionäride ja osanike kohta, kelle omandis on otseselt või kaudselt üle 25% aktsiatest/osadest või kellel on juriidilise isiku üle otsene või kaudne kontroll.

Kõigil kasutajatel on õigus saada põhjalikku teavet igasugustes dokumente ja tuvastamist puudutavates küsimustes. Selleks tuleb saata e-kiri aadressil [email protected] või helistada telefonil +359 2493 0108.

Teadaolev meetod äriühingu rahastamiseks on osta materiaalset vara olemasoleva vara asendamiseks või tööaja/tootmiskulude vähendamiseks. Sellist liiki investeering on aga spetsiifiline ning nõuab suuri teadmisi põhivara kohta. Andmeallikad peavad olema usaldusväärsed ja kasulikud, samuti peate teadma, kuidas osta ja müüa. Aktsiatesse investeerimisega kaasneb investori jaoks turu-, valuuta- ja likviidsusrisk, kohustatud isikuga seotud risk ning arveldusrisk (seoses raha lõpliku kandmisega makseprotsessis osalejate arvelduskontodele).
Investori jaoks parim stsenaarium on selline, kus riskiaste on madal ja tulu suur. Iuvot eristab teistest investeerimisvõimalustest see, et investeeringu aastane tootlus võib olla kuni 15%, aga tänu 100% tagasiostugarantiile on risk minimaalne. Tagasiostugarantii tähendab, et kui investeerimiseks valitud laenu maksekohustus jäetakse täitmata, tagastatakse investeeritud summa teile täies ulatuses.

Iuvos investeerimise alustamiseks ei pea teil tingimata olema isiklikku finantsnõustajat. Tänu meie automaatse investeerimise funktsioonile on teie investeeringute haldamine kiire ja lihtne.
Automaatse investeerimise funktsioon tagab vaba raha reinvesteerimise, mis suurendab tulusid märkimisväärselt. Kasutajad vastutavad ise kontole laekuva tulu jälgimise eest, ent automaatse investeerimise funktsiooni kasutamine ei nõua lisakoolitust ega -teadmisi. See on piisavalt intuitiivne ja isikliku portfelli loomine on lihtne.

Erinevalt traditsioonilistest investeerimismeetoditest on ühisrahastusplatvormid täielikult veebipõhised. See on üks põhjustest, miks sellist liiki platvormid nii suurt tulu võimaldavad teenida. Iuvoga liitumine investorina on lihtne ja teil ei ole enese tuvastamiseks vaja esitada muid dokumente peale isikutunnistuse ja kontaktaadressi.

Iuvo peamine eesmärk on pakkuda investoritele parimaid tulemusi. Meie statistika näitab, et alates platvormi tegutsemise algusest 2016. aasta augustis on esmasturule investeeritud üle 1,5 miljoni euro ning meie investorid on teeninud aastas kuni 15% tootlust. Kas teil on veel kõhklusi? Registreerige oma äriühing meie platvormil ning hakake oma tulevikku kindlustama nüüd ja kohe!

Seotud postitused