Category: Blogi

Kutsume äriühinguid iuvo vahendusel investeerima

Blogi

Pärast optimistlikku 2017. aasta esimest kvartalit, mil äriühingute tehtavad investeeringud suurenesid, soovime jagada teavet selle kohta, kuidas saavad ettevõtjatest investorid iuvo ühisrahastusplatvormi ära kasutada.

Et meie investeerimisvõimalust ja suurt tulu võimaldav portaal oleks turvaline, järgime rangelt kõiki ELi rahapesuvastaseid suuniseid. Seetõttu oleme alates platvormi käivitamisest pidevalt järginud klienditundmise põhimõtet. Klienditundmise põhimõte on laialt levinud ja seda kohaldavad krediidiasutused kogu maailmas. See hõlmab klientide heakskiitmise põhimõtete väljatöötamist ja kohaldamist, tehingute jälgimist, riskijuhtimist ja muidki aspekte.

See põhimõte on rahapesuvastase võitluse nurgakivi ning tavapärane praktika klientide tuvastamisel. Vajalike dokumentide maht ja liik sõltuvad sellest, kes on klient (kodanik, äriühing vms) ning millist tüüpi tooteid ta kasutab. Juriidilised isikud, kes soovivad iuvo platvormil registreeruda, peaksid arvestama, et järgime nende suhtes klienditundmise põhimõtete häid tavasid.
Iuvo platvormil võivad registreeruda eraisikud, kes on vähemalt 18 aastat vanad, ja juriidilised isikud, kellel on kehtiv pangakonto ELis (või mõnes muus riigis, kus järgitakse ELi rahapesuvastaseid ja terrorismi tõkestamise mehhanisme). Et registreeruda platvormil juriidilise isikuna, tuleb äriühingutel esitada:
• esindaja isikutunnistus või pass;
• äriühingu registreerimistunnistus või tõend nõuetekohase registrisse kandmise kohta. Iga iuvo platvormil registreeruv äriühing peab olema ametlikult asutatud, st peab olema registreeritud asjakohases kaubandus-, äri- või muus samaväärses registris vastavalt asjaomase riigi nõuetele;
• põhikiri (asutamisleping), mis tõendab äriühingu omanikke, juhtkonda ja kontrolli äriühingu üle;
• teave tegelike kasusaajate kohta – teave aktsionäride ja osanike kohta, kelle omandis on otseselt või kaudselt üle 25% aktsiatest/osadest või kellel on juriidilise isiku üle otsene või kaudne kontroll.

Kõigil kasutajatel on õigus saada põhjalikku teavet igasugustes dokumente ja tuvastamist puudutavates küsimustes. Selleks tuleb saata e-kiri aadressil [email protected] või helistada telefonil +359 2493 0108.

Teadaolev meetod äriühingu rahastamiseks on osta materiaalset vara olemasoleva vara asendamiseks või tööaja/tootmiskulude vähendamiseks. Sellist liiki investeering on aga spetsiifiline ning nõuab suuri teadmisi põhivara kohta. Andmeallikad peavad olema usaldusväärsed ja kasulikud, samuti peate teadma, kuidas osta ja müüa. Aktsiatesse investeerimisega kaasneb investori jaoks turu-, valuuta- ja likviidsusrisk, kohustatud isikuga seotud risk ning arveldusrisk (seoses raha lõpliku kandmisega makseprotsessis osalejate arvelduskontodele).
Investori jaoks parim stsenaarium on selline, kus riskiaste on madal ja tulu suur. Iuvot eristab teistest investeerimisvõimalustest see, et investeeringu aastane tootlus võib olla kuni 15%, aga tänu 100% tagasiostugarantiile on risk minimaalne. Tagasiostugarantii tähendab, et kui investeerimiseks valitud laenu maksekohustus jäetakse täitmata, tagastatakse investeeritud summa teile täies ulatuses.

Iuvos investeerimise alustamiseks ei pea teil tingimata olema isiklikku finantsnõustajat. Tänu meie automaatse investeerimise funktsioonile on teie investeeringute haldamine kiire ja lihtne.
Automaatse investeerimise funktsioon tagab vaba raha reinvesteerimise, mis suurendab tulusid märkimisväärselt. Kasutajad vastutavad ise kontole laekuva tulu jälgimise eest, ent automaatse investeerimise funktsiooni kasutamine ei nõua lisakoolitust ega -teadmisi. See on piisavalt intuitiivne ja isikliku portfelli loomine on lihtne.

Erinevalt traditsioonilistest investeerimismeetoditest on ühisrahastusplatvormid täielikult veebipõhised. See on üks põhjustest, miks sellist liiki platvormid nii suurt tulu võimaldavad teenida. Iuvoga liitumine investorina on lihtne ja teil ei ole enese tuvastamiseks vaja esitada muid dokumente peale isikutunnistuse ja kontaktaadressi.

Iuvo peamine eesmärk on pakkuda investoritele parimaid tulemusi. Meie statistika näitab, et alates platvormi tegutsemise algusest 2016. aasta augustis on esmasturule investeeritud üle 1,5 miljoni euro ning meie investorid on teeninud aastas kuni 15% tootlust. Kas teil on veel kõhklusi? Registreerige oma äriühing meie platvormil ning hakake oma tulevikku kindlustama nüüd ja kohe!

FinTech – tehnoloogia ja finantsteenuste hübriid

Blogi

Kogu maailmas on kasvamas uus finantstehnoloogiline majandusharu, mille nimi on FinTech. FinTech on finantsteenuste ja tehnoloogia hübriid, mille tekke taga on kasutajate muutunud nõudmised selle suhtes, kuidas nad soovivad teha mitmesuguseid pangandustoiminguid: maksed, rahaliste vahendite haldamine ja kindlustus. Mis peitub FinTechi tähenduse taga? Tegemist on dünaamilise finantstehnoloogia segmendiga, mis pakub selliseid uuenduslikke tooteid ja teenuseid, mida traditsiooniliselt peetakse autoriteetsete finantsasutuste kaubamärgiks. KPMG ja CBinsightsi uuringu „The Pulse of Fintech“ 2016. a I kvartali aruande kohaselt on FinTechi majandusharu laenude maht võrreldes möödunud aasta 5,6 miljardi dollariga kahekordistunud ja ulatub 12,2 miljardi dollarini.

Uuringus öeldakse ka, et FinTech areneb kiiremas tempos tänu suuremahulisele finantseerimisele. Uus tehnoloogiasuunitlusega sektor toob endaga kaasa vajaduse muudatuse järele – mitte üksnes pankade ärimudelis, vaid ka teistes sektorites, nt kindlustuse ja varahalduse valdkonnas. Uuringu kohaselt konkureerib FinTech kuni 28% ulatuses pankade ja nende makseteenustega ning 22% ulatuses varahaldus- ja kindlustusettevõtetega.

FinTech muudab panku ja nende traditsioonilisi pangandusmeetodeid. Esialgu oli FinTech suunatud traditsioonilistele pangandusteenustele. On olemas täiesti digitaalseid panku, kus konto avamiseks ei ole kliendil vaja enam pangakontorit külastada ja kõik toimingud tehakse veebipõhiselt. Mõned sellised pangad pakuvad palju kõrgemaid hoiuseintresse kui traditsioonilised finantsasutused, mõnikord isegi 4% – on ju intressimäärad praegu äärmiselt madalad. Spetsiaalsete vastastikuse laenuandmise platvormide loomisega on kliendid ja firmad hakanud vastastikku laenu võtma ja pakkuma.

Need platvormid hakkasid kasutama ebatavalisi teabeallikaid ja laenuandmismudeleid ning riskide minimeerimiseks võeti kasutusele võimsad riskihindamissüsteemid. Peale selle on vastastikuse laenuandmise platvormid väga täpselt suunitletud iga kasutaja konkreetsetele vajadustele. Nende tegevuskulud on väga väikesed ja seetõttu saavad nad laene pakkuda odavalt. Rahul on nii laenuvõtjad, kes saavad laenu soodsatel tingimustel, kui ka laenuandjad-investorid, kes teenivad kõrgema tulumäära. Lisaväärtuseks on lihtne ja arusaadav protsess, mis ei nõua dokumentide täitmiseks ja esitamiseks pangakontoris kohalviibimist ning järjekorras seismist, säästes sel moel klientide ja kasutajate väärtuslikku aega. BI Intelligence’i andmetel pakuti USA vastastikuse laenuandmise platvormidel möödunud aastal kokku 6,6 miljardit dollarit laene ehk 128% rohkem kui aasta varem.

FinTech on muutnud rahaülekannete meetodeid. Kliente huvitab rahaülekannete puhul kaks aspekti: kiire ja turvaline ülekanne ning madal hind. FinTech pakubki just seda ning on praegu noppimas uue teenuse esimesi vilju. Rahvusvahelised rahaülekanded ei ole kunagi olnud lihtsamad ja odavamad ning nende tegemiseks tuleb kasutajal teha vaid paar sõrmeliigutust nutitelefonis.

Praegu on finantssektoris käimas FinTechi teine arenguetapp, mida juhivad kindlustusseltsid ja varahaldusfirmad. Ligikaudu 74% kindlustusseltsidest on mures selle pärast, et FinTech lööb nende sektori järgmise viie aasta jooksul tasakaalust välja. BI Intelligence’i andmetel on samal arvamusel 51% varahaldusorganisatsioonidest. Hea uudis on aga see, et kasutades piisavat teavet finantssektori arengusuundadest, saavad selle sektori ettevõtted asjakohaselt reageerida. Kõrvaltvaatamise asemel saavad eri finantssektorite juhid koostööd teha ja uusi suundi ära kasutada. Üks võimalus on teha koostööd olemasolevate FinTechi ettevõtetega või luua uusi, et rahuldada klientide uusi vajadusi.

Kuidas ühisrahastamine muudab maailma?

Blogi

Elame maailmas, kus me jagame kõike. Jagame autosid, kontoreid, kortereid ja viimasel ajal ka kapitali. Ühisrahastamine ei olegi tegelikult päris uus nähtus, kuigi see on viimastel aastatel tohutult arenenud. Esimene ühisrahastamine korraldati sel ajaloolisel hetkel, kui Pariis kinkis New Yorgile vabadussamba, kuid ilma aluseta, millele sammas paigutada. New Yorgi kodanikud otsustasid appi tulla, kogusid ajalehekuulutuste kaudu raha ja ehitasid aluse, millele vabaduse sümbol püsti pandi. Sellisel kapitali kogumise taval on rohkemgi eeliseid kui lihtsalt läbipaistval rahakogumisel. Toodete ja teenuste populaarsus kasvab uute investoriteni jõudes ning sel moel hindavad kasutajad projekti reaalajas.

Mis on ühisrahastamine? Ühisrahastamine on projekti või algatuse rahastamise viis, mille puhul väga suurelt hulgalt inimestelt kogutakse suhteliselt väikesi rahasummasid. Tänapäeval tehakse seda spetsiaalsete internetiplatvormide kaudu, kuid võib kasutada ka muid ebatraditsioonilisi meetodeid, näites ürituste korraldamine või isegi e-postitus. Ühisrahastamist on peamiselt kaht liiki. Esimene neist on nn preemia vastu rahastamine, mille puhul kasutajad rahastavad konkreetset algatust ja saavad vastutasuks konkreetseid tooteid või teenuseid (seda meetodit kasutavad nt Kickstarter jt populaarsed platvormid).

Teine meetod seisneb rahastamises, mille vastutasuks saadakse osa kapitalist (aktsiad). Ühisrahastamise sektor on Euroopas üsna uus. Me küll kasutame selliseid moodsaid termineid nagu „ühisrahastamine“ ja „ühisinvesteeringud“, aga neil puudub seni selge ja konkreetne tähendus ning õiguslik regulatsioon. Siiski areneb alternatiivse rahastamise sektor väga kiiresti.

Tänu sellele pälvib hulk häid ideid avalikku tähelepanu ja vajaduse korral saadakse juurdepääs suuremale kapitalile. Avalikkuse hinnatava projekti edukus oleneb eelkõige sellest, mil määral projekti autor oma ideesse usub. See oleneb ka sellest, mil määral autor on valmis suure publiku ees oma seisukohti kaitsma, ületades samal ajal mitmesuguseid raskusi ja vastates kriitikale.

Tohutus konkurentsis saavutavad edu vaid tõeliselt head tooted ja ideed, mida investoritele hästi esitatakse ja millel on täielik tulevase arengu kontseptsioon. Rahvahulk suudab täpselt eristada häid projekte, mis saavutavad suurima edu.

Publikul on tugev isereguleerimisvõime – ta avastab kiiresti petturid ja ebaõiglased algatused ning karistab neid. Ühisrahastamine viib rahastajad kokku paljude erinevate ideedega, sealhulgas uute võimalustega arenevatel turgudel. Iga ettevõtja püüab võimalikke investoreid veenda, et tema idee on parim ja suure potentsiaaliga. Ettevõtjad teavad, et kui nad tahavad projektiga edu saavutada, peavad nad oskama publikut veenda.

Vastastikune laenuandmine on kõige populaarsem ühisrahastamise liik. Kuidas see sündis? 2008. aasta finantskriisi tipul hakkasid laenuvõtjad otsima madalama intressimääraga laenuvõimalusi. Laenuandjad otsisid aga oma investeeringutele kõrgemat tulumäära.

Samal ajal tekkis pankadel range regulatsiooni tõttu suuri raskusi turu kasvava nõudluse rahuldamisega. See tekitas suure laenuvaakumi, mida suutsid täita vastastikuse laenuandmise platvormid.

Ühelt poolt andis see laenuvõtjatele võimaluse saada odavamaid laene. Teiselt poolt andis see rahastajatele võimaluse teenida oma kapitalilt suuremat tulu. Üldjuhul toimivad need platvormid vahendajana – ühel pool on laenuandjad ehk investorid ja teisel pool laenuvõtjad ehk inimesed, kes otsivad oma projektidele või eesmärkidele rahastamist. Vastastikuse laenuandmise sektor kasvas märkimisväärselt, eelkõige arenenud finantsturgudega riikides. Ainuüksi USAs andsid sellised platvormid möödunud aastal 6,6 miljardit laenu, mis tähendab 128% kasvu.

USA on seetõttu mahu poolest maailma suurim turg. Alternatiivse internetipõhise rahastamise suundumus ei ole ka Euroopast mööda läinud. Uusimate turu-uuringute kohaselt on laenumahu poolest esikohal Ühendkuningriik, talle järgnevad Prantsusmaa, Saksamaa, Šveits ja Madalmaad.