Uusimad artiklid

Rumeenia ettevõte Fast Finance on meie uus kreeditor

Uudised

Meie iuvo pere on kasvamas. Soovime pakkuda teile kui meie investoritele parimaid partneritevahelisi turustamisvõimalusi. Seetõttu suurendame oma kreeditoride valikut, lisades Rumeenia Fast Finance’i oma portfelli. Fast Finance on pangaväline finantsinstitutsioon (PVFI), mis tegutseb Rumeenia riigipanga järelevalve all.

PVFId on Rumeenia turu lahutamatu osa ja see on loomulikult seotud Rumeenia majandusega, mis on viimastel aastatel dünaamiliselt kasvanud. Ettevõte asutati 2013. aastal ja kuni 2017. aasta detsembrini oli selle kolme aasta väljastatud laenudest saadud kumuleeritud väärtus üle 10 miljoni euro. Praegu väljastab Fast Finance mikrolaene, ärilaene ja hüpoteeke. Investeeringud tehakse eurodes, tagasimakseperiood on 6–36 kuud ja laenud tagatakse 60päevase tagasiostmise garantiiga. Keskmine oodatav tootlus meie investoritele on 8% ja 15% laenult. Nagu tavaliselt, kuulub kreeditorile igast laenust vähemalt 30%.

Tervitame ettevõtet Fast Finance ja kasutame uusi võimalusi, mida nad meile pakuvad!

Gruusia BBG on iuvo uus kreeditor

Uudised

Gruusia Business Bank Group (BBG) liitub iuvo perega alates juulist. Tänu sellele suureneb iuvo kreeditoride rühm ja laienevad ka edasised platvormi investeerimise võimalused.

Laenuettevõte BBG, mille peakontor asub Jaapanist, tegutseb autolaenude ja -liisingute turul. BBG pakub ainulaadseid piiriüleseid lühiajalisi (autolaen) ja pikaajalisi (autoliising) laene oma Jaapani, Gruusia ja Küprose klientidele, kes soovivad osta soodsaid autosid Jaapanist, USAst või kohalikelt edasimüüjatelt. „Soovime, et meid tuntaks meie võime poolest pakkuda tasakaalustatud teenuseid. See on võimalik saavutada, kui selgitame välja oma klientide eesmärgid, järgime investeerimisstrateegiat, loome iseareneva töökeskkonna, kus iga töötaja igal tasemel on motiveeritud ja panustab ettevõtte kasvu, ning edendame seda ja hoolitseme oma tegutsemisriigi kogukonna vajaduste eest,“ räägib ettevõtte esindaja.

BBG liitumisel tõusevad partneritevahelised laenuandmisvõimalused uuele tasandile. Investeeringutel autolaenudesse on 3–36 kuu pikkune tagasimakseperiood. Tavaliselt tegeleb ettevõte lühiajaliste dünaamiliste laenudega. Kõigil BBG laenudel on kuni 60päevane tagasiostmise garantii. BBG pakub laene eurodes ning kreeditorile kuulub vähemalt 30% igast laenust.

Work with us as Business Support Expert

Uudised

We are looking for Business Support Expert with German language.

The Business Support Expert uses email, chat, and telephone, in order to respond to inquiries about our platform, assists clients in navigating our website and initiates calls to resolve user issues. The expert is responsible for the client account verification process.

Responsibilities:

∙ Provides telephone, chat and email support to customers;
∙ Organizes, investigates and resolves issues in a timely and efficient manner;
∙ Works through data processing and validation issues with the support team;
∙ Provides best practices in how to use the platform to clients as needed;
∙ Provides quick, on-the-spot tutorials to clients as required;
∙ Answers direct client calls;
∙ Informs users about new features, promotions, products on the platform, etc.
∙ Interfaces with other departments to ensure platform maintenance and troubleshooting;
∙ Adheres to established procedures of documenting support cases;
∙ Maintains and updates internal reports;
∙ Actively participates and contributes to internal processes improvements.

Requirements:

∙ Fluency in German – both written and spoken;
∙ 1+ year in customer service;
∙ A professional, helpful and friendly attitude;
∙ Ability to listen, teach and elicit information effectively;
∙ Ability to work independently with a minimum direction and control;
∙ Service orientation with a genuine interest in addressing customer needs;
∙ Proficient in Microsoft Office.

Benefits:

∙ Ongoing training and development programs;
∙ Competitive starting remuneration.

To apply, please send your CV or link to your LinkedIn profile to [email protected] and include “Business Support Expert with German” in the subject field. We look forward to hearing from you!

Kutsume äriühinguid iuvo vahendusel investeerima

Blogi

Pärast optimistlikku 2017. aasta esimest kvartalit, mil äriühingute tehtavad investeeringud suurenesid, soovime jagada teavet selle kohta, kuidas saavad ettevõtjatest investorid iuvo ühisrahastusplatvormi ära kasutada.

Et meie investeerimisvõimalust ja suurt tulu võimaldav portaal oleks turvaline, järgime rangelt kõiki ELi rahapesuvastaseid suuniseid. Seetõttu oleme alates platvormi käivitamisest pidevalt järginud klienditundmise põhimõtet. Klienditundmise põhimõte on laialt levinud ja seda kohaldavad krediidiasutused kogu maailmas. See hõlmab klientide heakskiitmise põhimõtete väljatöötamist ja kohaldamist, tehingute jälgimist, riskijuhtimist ja muidki aspekte.

See põhimõte on rahapesuvastase võitluse nurgakivi ning tavapärane praktika klientide tuvastamisel. Vajalike dokumentide maht ja liik sõltuvad sellest, kes on klient (kodanik, äriühing vms) ning millist tüüpi tooteid ta kasutab. Juriidilised isikud, kes soovivad iuvo platvormil registreeruda, peaksid arvestama, et järgime nende suhtes klienditundmise põhimõtete häid tavasid.
Iuvo platvormil võivad registreeruda eraisikud, kes on vähemalt 18 aastat vanad, ja juriidilised isikud, kellel on kehtiv pangakonto ELis (või mõnes muus riigis, kus järgitakse ELi rahapesuvastaseid ja terrorismi tõkestamise mehhanisme). Et registreeruda platvormil juriidilise isikuna, tuleb äriühingutel esitada:
• esindaja isikutunnistus või pass;
• äriühingu registreerimistunnistus või tõend nõuetekohase registrisse kandmise kohta. Iga iuvo platvormil registreeruv äriühing peab olema ametlikult asutatud, st peab olema registreeritud asjakohases kaubandus-, äri- või muus samaväärses registris vastavalt asjaomase riigi nõuetele;
• põhikiri (asutamisleping), mis tõendab äriühingu omanikke, juhtkonda ja kontrolli äriühingu üle;
• teave tegelike kasusaajate kohta – teave aktsionäride ja osanike kohta, kelle omandis on otseselt või kaudselt üle 25% aktsiatest/osadest või kellel on juriidilise isiku üle otsene või kaudne kontroll.

Kõigil kasutajatel on õigus saada põhjalikku teavet igasugustes dokumente ja tuvastamist puudutavates küsimustes. Selleks tuleb saata e-kiri aadressil [email protected] või helistada telefonil +359 2493 0108.

Teadaolev meetod äriühingu rahastamiseks on osta materiaalset vara olemasoleva vara asendamiseks või tööaja/tootmiskulude vähendamiseks. Sellist liiki investeering on aga spetsiifiline ning nõuab suuri teadmisi põhivara kohta. Andmeallikad peavad olema usaldusväärsed ja kasulikud, samuti peate teadma, kuidas osta ja müüa. Aktsiatesse investeerimisega kaasneb investori jaoks turu-, valuuta- ja likviidsusrisk, kohustatud isikuga seotud risk ning arveldusrisk (seoses raha lõpliku kandmisega makseprotsessis osalejate arvelduskontodele).
Investori jaoks parim stsenaarium on selline, kus riskiaste on madal ja tulu suur. Iuvot eristab teistest investeerimisvõimalustest see, et investeeringu aastane tootlus võib olla kuni 15%, aga tänu 100% tagasiostugarantiile on risk minimaalne. Tagasiostugarantii tähendab, et kui investeerimiseks valitud laenu maksekohustus jäetakse täitmata, tagastatakse investeeritud summa teile täies ulatuses.

Iuvos investeerimise alustamiseks ei pea teil tingimata olema isiklikku finantsnõustajat. Tänu meie automaatse investeerimise funktsioonile on teie investeeringute haldamine kiire ja lihtne.
Automaatse investeerimise funktsioon tagab vaba raha reinvesteerimise, mis suurendab tulusid märkimisväärselt. Kasutajad vastutavad ise kontole laekuva tulu jälgimise eest, ent automaatse investeerimise funktsiooni kasutamine ei nõua lisakoolitust ega -teadmisi. See on piisavalt intuitiivne ja isikliku portfelli loomine on lihtne.

Erinevalt traditsioonilistest investeerimismeetoditest on ühisrahastusplatvormid täielikult veebipõhised. See on üks põhjustest, miks sellist liiki platvormid nii suurt tulu võimaldavad teenida. Iuvoga liitumine investorina on lihtne ja teil ei ole enese tuvastamiseks vaja esitada muid dokumente peale isikutunnistuse ja kontaktaadressi.

Iuvo peamine eesmärk on pakkuda investoritele parimaid tulemusi. Meie statistika näitab, et alates platvormi tegutsemise algusest 2016. aasta augustis on esmasturule investeeritud üle 1,5 miljoni euro ning meie investorid on teeninud aastas kuni 15% tootlust. Kas teil on veel kõhklusi? Registreerige oma äriühing meie platvormil ning hakake oma tulevikku kindlustama nüüd ja kohe!

Blogi

Kutsume äriühinguid iuvo vahendusel investeerima

Blogi

Pärast optimistlikku 2017. aasta esimest kvartalit, mil äriühingute tehtavad investeeringud suurenesid, soovime jagada teavet selle kohta, kuidas saavad ettevõtjatest investorid iuvo ühisrahastusplatvormi ära kasutada.

Et meie investeerimisvõimalust ja suurt tulu võimaldav portaal oleks turvaline, järgime rangelt kõiki ELi rahapesuvastaseid suuniseid. Seetõttu oleme alates platvormi käivitamisest pidevalt järginud klienditundmise põhimõtet. Klienditundmise põhimõte on laialt levinud ja seda kohaldavad krediidiasutused kogu maailmas. See hõlmab klientide heakskiitmise põhimõtete väljatöötamist ja kohaldamist, tehingute jälgimist, riskijuhtimist ja muidki aspekte.

See põhimõte on rahapesuvastase võitluse nurgakivi ning tavapärane praktika klientide tuvastamisel. Vajalike dokumentide maht ja liik sõltuvad sellest, kes on klient (kodanik, äriühing vms) ning millist tüüpi tooteid ta kasutab. Juriidilised isikud, kes soovivad iuvo platvormil registreeruda, peaksid arvestama, et järgime nende suhtes klienditundmise põhimõtete häid tavasid.
Iuvo platvormil võivad registreeruda eraisikud, kes on vähemalt 18 aastat vanad, ja juriidilised isikud, kellel on kehtiv pangakonto ELis (või mõnes muus riigis, kus järgitakse ELi rahapesuvastaseid ja terrorismi tõkestamise mehhanisme). Et registreeruda platvormil juriidilise isikuna, tuleb äriühingutel esitada:
• esindaja isikutunnistus või pass;
• äriühingu registreerimistunnistus või tõend nõuetekohase registrisse kandmise kohta. Iga iuvo platvormil registreeruv äriühing peab olema ametlikult asutatud, st peab olema registreeritud asjakohases kaubandus-, äri- või muus samaväärses registris vastavalt asjaomase riigi nõuetele;
• põhikiri (asutamisleping), mis tõendab äriühingu omanikke, juhtkonda ja kontrolli äriühingu üle;
• teave tegelike kasusaajate kohta – teave aktsionäride ja osanike kohta, kelle omandis on otseselt või kaudselt üle 25% aktsiatest/osadest või kellel on juriidilise isiku üle otsene või kaudne kontroll.

Kõigil kasutajatel on õigus saada põhjalikku teavet igasugustes dokumente ja tuvastamist puudutavates küsimustes. Selleks tuleb saata e-kiri aadressil [email protected] või helistada telefonil +359 2493 0108.

Teadaolev meetod äriühingu rahastamiseks on osta materiaalset vara olemasoleva vara asendamiseks või tööaja/tootmiskulude vähendamiseks. Sellist liiki investeering on aga spetsiifiline ning nõuab suuri teadmisi põhivara kohta. Andmeallikad peavad olema usaldusväärsed ja kasulikud, samuti peate teadma, kuidas osta ja müüa. Aktsiatesse investeerimisega kaasneb investori jaoks turu-, valuuta- ja likviidsusrisk, kohustatud isikuga seotud risk ning arveldusrisk (seoses raha lõpliku kandmisega makseprotsessis osalejate arvelduskontodele).
Investori jaoks parim stsenaarium on selline, kus riskiaste on madal ja tulu suur. Iuvot eristab teistest investeerimisvõimalustest see, et investeeringu aastane tootlus võib olla kuni 15%, aga tänu 100% tagasiostugarantiile on risk minimaalne. Tagasiostugarantii tähendab, et kui investeerimiseks valitud laenu maksekohustus jäetakse täitmata, tagastatakse investeeritud summa teile täies ulatuses.

Iuvos investeerimise alustamiseks ei pea teil tingimata olema isiklikku finantsnõustajat. Tänu meie automaatse investeerimise funktsioonile on teie investeeringute haldamine kiire ja lihtne.
Automaatse investeerimise funktsioon tagab vaba raha reinvesteerimise, mis suurendab tulusid märkimisväärselt. Kasutajad vastutavad ise kontole laekuva tulu jälgimise eest, ent automaatse investeerimise funktsiooni kasutamine ei nõua lisakoolitust ega -teadmisi. See on piisavalt intuitiivne ja isikliku portfelli loomine on lihtne.

Erinevalt traditsioonilistest investeerimismeetoditest on ühisrahastusplatvormid täielikult veebipõhised. See on üks põhjustest, miks sellist liiki platvormid nii suurt tulu võimaldavad teenida. Iuvoga liitumine investorina on lihtne ja teil ei ole enese tuvastamiseks vaja esitada muid dokumente peale isikutunnistuse ja kontaktaadressi.

Iuvo peamine eesmärk on pakkuda investoritele parimaid tulemusi. Meie statistika näitab, et alates platvormi tegutsemise algusest 2016. aasta augustis on esmasturule investeeritud üle 1,5 miljoni euro ning meie investorid on teeninud aastas kuni 15% tootlust. Kas teil on veel kõhklusi? Registreerige oma äriühing meie platvormil ning hakake oma tulevikku kindlustama nüüd ja kohe!

FinTech – tehnoloogia ja finantsteenuste hübriid

Blogi

Kogu maailmas on kasvamas uus finantstehnoloogiline majandusharu, mille nimi on FinTech. FinTech on finantsteenuste ja tehnoloogia hübriid, mille tekke taga on kasutajate muutunud nõudmised selle suhtes, kuidas nad soovivad teha mitmesuguseid pangandustoiminguid: maksed, rahaliste vahendite haldamine ja kindlustus. Mis peitub FinTechi tähenduse taga? Tegemist on dünaamilise finantstehnoloogia segmendiga, mis pakub selliseid uuenduslikke tooteid ja teenuseid, mida traditsiooniliselt peetakse autoriteetsete finantsasutuste kaubamärgiks. KPMG ja CBinsightsi uuringu „The Pulse of Fintech“ 2016. a I kvartali aruande kohaselt on FinTechi majandusharu laenude maht võrreldes möödunud aasta 5,6 miljardi dollariga kahekordistunud ja ulatub 12,2 miljardi dollarini.

Uuringus öeldakse ka, et FinTech areneb kiiremas tempos tänu suuremahulisele finantseerimisele. Uus tehnoloogiasuunitlusega sektor toob endaga kaasa vajaduse muudatuse järele – mitte üksnes pankade ärimudelis, vaid ka teistes sektorites, nt kindlustuse ja varahalduse valdkonnas. Uuringu kohaselt konkureerib FinTech kuni 28% ulatuses pankade ja nende makseteenustega ning 22% ulatuses varahaldus- ja kindlustusettevõtetega.

FinTech muudab panku ja nende traditsioonilisi pangandusmeetodeid. Esialgu oli FinTech suunatud traditsioonilistele pangandusteenustele. On olemas täiesti digitaalseid panku, kus konto avamiseks ei ole kliendil vaja enam pangakontorit külastada ja kõik toimingud tehakse veebipõhiselt. Mõned sellised pangad pakuvad palju kõrgemaid hoiuseintresse kui traditsioonilised finantsasutused, mõnikord isegi 4% – on ju intressimäärad praegu äärmiselt madalad. Spetsiaalsete vastastikuse laenuandmise platvormide loomisega on kliendid ja firmad hakanud vastastikku laenu võtma ja pakkuma.

Need platvormid hakkasid kasutama ebatavalisi teabeallikaid ja laenuandmismudeleid ning riskide minimeerimiseks võeti kasutusele võimsad riskihindamissüsteemid. Peale selle on vastastikuse laenuandmise platvormid väga täpselt suunitletud iga kasutaja konkreetsetele vajadustele. Nende tegevuskulud on väga väikesed ja seetõttu saavad nad laene pakkuda odavalt. Rahul on nii laenuvõtjad, kes saavad laenu soodsatel tingimustel, kui ka laenuandjad-investorid, kes teenivad kõrgema tulumäära. Lisaväärtuseks on lihtne ja arusaadav protsess, mis ei nõua dokumentide täitmiseks ja esitamiseks pangakontoris kohalviibimist ning järjekorras seismist, säästes sel moel klientide ja kasutajate väärtuslikku aega. BI Intelligence’i andmetel pakuti USA vastastikuse laenuandmise platvormidel möödunud aastal kokku 6,6 miljardit dollarit laene ehk 128% rohkem kui aasta varem.

FinTech on muutnud rahaülekannete meetodeid. Kliente huvitab rahaülekannete puhul kaks aspekti: kiire ja turvaline ülekanne ning madal hind. FinTech pakubki just seda ning on praegu noppimas uue teenuse esimesi vilju. Rahvusvahelised rahaülekanded ei ole kunagi olnud lihtsamad ja odavamad ning nende tegemiseks tuleb kasutajal teha vaid paar sõrmeliigutust nutitelefonis.

Praegu on finantssektoris käimas FinTechi teine arenguetapp, mida juhivad kindlustusseltsid ja varahaldusfirmad. Ligikaudu 74% kindlustusseltsidest on mures selle pärast, et FinTech lööb nende sektori järgmise viie aasta jooksul tasakaalust välja. BI Intelligence’i andmetel on samal arvamusel 51% varahaldusorganisatsioonidest. Hea uudis on aga see, et kasutades piisavat teavet finantssektori arengusuundadest, saavad selle sektori ettevõtted asjakohaselt reageerida. Kõrvaltvaatamise asemel saavad eri finantssektorite juhid koostööd teha ja uusi suundi ära kasutada. Üks võimalus on teha koostööd olemasolevate FinTechi ettevõtetega või luua uusi, et rahuldada klientide uusi vajadusi.

Kuidas ühisrahastamine muudab maailma?

Blogi

Elame maailmas, kus me jagame kõike. Jagame autosid, kontoreid, kortereid ja viimasel ajal ka kapitali. Ühisrahastamine ei olegi tegelikult päris uus nähtus, kuigi see on viimastel aastatel tohutult arenenud. Esimene ühisrahastamine korraldati sel ajaloolisel hetkel, kui Pariis kinkis New Yorgile vabadussamba, kuid ilma aluseta, millele sammas paigutada. New Yorgi kodanikud otsustasid appi tulla, kogusid ajalehekuulutuste kaudu raha ja ehitasid aluse, millele vabaduse sümbol püsti pandi. Sellisel kapitali kogumise taval on rohkemgi eeliseid kui lihtsalt läbipaistval rahakogumisel. Toodete ja teenuste populaarsus kasvab uute investoriteni jõudes ning sel moel hindavad kasutajad projekti reaalajas.

Mis on ühisrahastamine? Ühisrahastamine on projekti või algatuse rahastamise viis, mille puhul väga suurelt hulgalt inimestelt kogutakse suhteliselt väikesi rahasummasid. Tänapäeval tehakse seda spetsiaalsete internetiplatvormide kaudu, kuid võib kasutada ka muid ebatraditsioonilisi meetodeid, näites ürituste korraldamine või isegi e-postitus. Ühisrahastamist on peamiselt kaht liiki. Esimene neist on nn preemia vastu rahastamine, mille puhul kasutajad rahastavad konkreetset algatust ja saavad vastutasuks konkreetseid tooteid või teenuseid (seda meetodit kasutavad nt Kickstarter jt populaarsed platvormid).

Teine meetod seisneb rahastamises, mille vastutasuks saadakse osa kapitalist (aktsiad). Ühisrahastamise sektor on Euroopas üsna uus. Me küll kasutame selliseid moodsaid termineid nagu „ühisrahastamine“ ja „ühisinvesteeringud“, aga neil puudub seni selge ja konkreetne tähendus ning õiguslik regulatsioon. Siiski areneb alternatiivse rahastamise sektor väga kiiresti.

Tänu sellele pälvib hulk häid ideid avalikku tähelepanu ja vajaduse korral saadakse juurdepääs suuremale kapitalile. Avalikkuse hinnatava projekti edukus oleneb eelkõige sellest, mil määral projekti autor oma ideesse usub. See oleneb ka sellest, mil määral autor on valmis suure publiku ees oma seisukohti kaitsma, ületades samal ajal mitmesuguseid raskusi ja vastates kriitikale.

Tohutus konkurentsis saavutavad edu vaid tõeliselt head tooted ja ideed, mida investoritele hästi esitatakse ja millel on täielik tulevase arengu kontseptsioon. Rahvahulk suudab täpselt eristada häid projekte, mis saavutavad suurima edu.

Publikul on tugev isereguleerimisvõime – ta avastab kiiresti petturid ja ebaõiglased algatused ning karistab neid. Ühisrahastamine viib rahastajad kokku paljude erinevate ideedega, sealhulgas uute võimalustega arenevatel turgudel. Iga ettevõtja püüab võimalikke investoreid veenda, et tema idee on parim ja suure potentsiaaliga. Ettevõtjad teavad, et kui nad tahavad projektiga edu saavutada, peavad nad oskama publikut veenda.

Vastastikune laenuandmine on kõige populaarsem ühisrahastamise liik. Kuidas see sündis? 2008. aasta finantskriisi tipul hakkasid laenuvõtjad otsima madalama intressimääraga laenuvõimalusi. Laenuandjad otsisid aga oma investeeringutele kõrgemat tulumäära.

Samal ajal tekkis pankadel range regulatsiooni tõttu suuri raskusi turu kasvava nõudluse rahuldamisega. See tekitas suure laenuvaakumi, mida suutsid täita vastastikuse laenuandmise platvormid.

Ühelt poolt andis see laenuvõtjatele võimaluse saada odavamaid laene. Teiselt poolt andis see rahastajatele võimaluse teenida oma kapitalilt suuremat tulu. Üldjuhul toimivad need platvormid vahendajana – ühel pool on laenuandjad ehk investorid ja teisel pool laenuvõtjad ehk inimesed, kes otsivad oma projektidele või eesmärkidele rahastamist. Vastastikuse laenuandmise sektor kasvas märkimisväärselt, eelkõige arenenud finantsturgudega riikides. Ainuüksi USAs andsid sellised platvormid möödunud aastal 6,6 miljardit laenu, mis tähendab 128% kasvu.

USA on seetõttu mahu poolest maailma suurim turg. Alternatiivse internetipõhise rahastamise suundumus ei ole ka Euroopast mööda läinud. Uusimate turu-uuringute kohaselt on laenumahu poolest esikohal Ühendkuningriik, talle järgnevad Prantsusmaa, Saksamaa, Šveits ja Madalmaad.

Uudised

Rumeenia ettevõte Fast Finance on meie uus kreeditor

Uudised

Meie iuvo pere on kasvamas. Soovime pakkuda teile kui meie investoritele parimaid partneritevahelisi turustamisvõimalusi. Seetõttu suurendame oma kreeditoride valikut, lisades Rumeenia Fast Finance’i oma portfelli. Fast Finance on pangaväline finantsinstitutsioon (PVFI), mis tegutseb Rumeenia riigipanga järelevalve all.

PVFId on Rumeenia turu lahutamatu osa ja see on loomulikult seotud Rumeenia majandusega, mis on viimastel aastatel dünaamiliselt kasvanud. Ettevõte asutati 2013. aastal ja kuni 2017. aasta detsembrini oli selle kolme aasta väljastatud laenudest saadud kumuleeritud väärtus üle 10 miljoni euro. Praegu väljastab Fast Finance mikrolaene, ärilaene ja hüpoteeke. Investeeringud tehakse eurodes, tagasimakseperiood on 6–36 kuud ja laenud tagatakse 60päevase tagasiostmise garantiiga. Keskmine oodatav tootlus meie investoritele on 8% ja 15% laenult. Nagu tavaliselt, kuulub kreeditorile igast laenust vähemalt 30%.

Tervitame ettevõtet Fast Finance ja kasutame uusi võimalusi, mida nad meile pakuvad!

Gruusia BBG on iuvo uus kreeditor

Uudised

Gruusia Business Bank Group (BBG) liitub iuvo perega alates juulist. Tänu sellele suureneb iuvo kreeditoride rühm ja laienevad ka edasised platvormi investeerimise võimalused.

Laenuettevõte BBG, mille peakontor asub Jaapanist, tegutseb autolaenude ja -liisingute turul. BBG pakub ainulaadseid piiriüleseid lühiajalisi (autolaen) ja pikaajalisi (autoliising) laene oma Jaapani, Gruusia ja Küprose klientidele, kes soovivad osta soodsaid autosid Jaapanist, USAst või kohalikelt edasimüüjatelt. „Soovime, et meid tuntaks meie võime poolest pakkuda tasakaalustatud teenuseid. See on võimalik saavutada, kui selgitame välja oma klientide eesmärgid, järgime investeerimisstrateegiat, loome iseareneva töökeskkonna, kus iga töötaja igal tasemel on motiveeritud ja panustab ettevõtte kasvu, ning edendame seda ja hoolitseme oma tegutsemisriigi kogukonna vajaduste eest,“ räägib ettevõtte esindaja.

BBG liitumisel tõusevad partneritevahelised laenuandmisvõimalused uuele tasandile. Investeeringutel autolaenudesse on 3–36 kuu pikkune tagasimakseperiood. Tavaliselt tegeleb ettevõte lühiajaliste dünaamiliste laenudega. Kõigil BBG laenudel on kuni 60päevane tagasiostmise garantii. BBG pakub laene eurodes ning kreeditorile kuulub vähemalt 30% igast laenust.

Work with us as Business Support Expert

Uudised

We are looking for Business Support Expert with German language.

The Business Support Expert uses email, chat, and telephone, in order to respond to inquiries about our platform, assists clients in navigating our website and initiates calls to resolve user issues. The expert is responsible for the client account verification process.

Responsibilities:

∙ Provides telephone, chat and email support to customers;
∙ Organizes, investigates and resolves issues in a timely and efficient manner;
∙ Works through data processing and validation issues with the support team;
∙ Provides best practices in how to use the platform to clients as needed;
∙ Provides quick, on-the-spot tutorials to clients as required;
∙ Answers direct client calls;
∙ Informs users about new features, promotions, products on the platform, etc.
∙ Interfaces with other departments to ensure platform maintenance and troubleshooting;
∙ Adheres to established procedures of documenting support cases;
∙ Maintains and updates internal reports;
∙ Actively participates and contributes to internal processes improvements.

Requirements:

∙ Fluency in German – both written and spoken;
∙ 1+ year in customer service;
∙ A professional, helpful and friendly attitude;
∙ Ability to listen, teach and elicit information effectively;
∙ Ability to work independently with a minimum direction and control;
∙ Service orientation with a genuine interest in addressing customer needs;
∙ Proficient in Microsoft Office.

Benefits:

∙ Ongoing training and development programs;
∙ Competitive starting remuneration.

To apply, please send your CV or link to your LinkedIn profile to [email protected] and include “Business Support Expert with German” in the subject field. We look forward to hearing from you!

Iuvo on Eestis litsentsitud krediidivahendaja

Uudised

Teatame uhkusega, et Finantsinspektsioon on Iuvole andnud krediidivahendaja tegevusloa. See võimaldab meil teha ettevõtte arendamiseks järgmised sammud: nüüd saame peale investeerimisvõimaluse pakkuda klientidele valikut saada laenu otselaenuplatvormi kaudu.

Finantsinspektsioon haldab Eesti finantssektorit: pankasid, kindlustusfirmasid, investeeringute ja krediidi vahendajaid, pensionifonde jne. Meile otsustati tegevusluba anda, lähtudes sellest, et järgime kohusetundlikult Eestis kehtivaid õiguslikke nõudeid.

„Meil on hea meel ja oleme uhked, et Eesti järelevalveasutus meid usaldab. See kinnitab veel kord meie ärimudeli edukust ning võimaldab meil ettevõtet uutes suundades arendada. Tegevusluba annab meile võimaluse pakkuda rohkem teenuseid. Järgmine samm on väljastada laene otse laenutaotlejatele või koostöös laenu väljastajatega. Nüüd on Iuvol lõputult jätkamisvõimalusi,“ ütles Iuvo tegevdirektor Ivaylo Ivanov.

Alates 2016. aasta augustist on enam kui 2000 investorit 57 riigist platvormi usaldusväärseks pidanud ning investeerinud üle 4 miljoni euro. Platvormi iga-aastane investeeringutasuvus on kuni 15%.

Me otsustasime kindla põhjusega Iuvole Eestis litsentsi taotleda. Eesti on üks kõige kiiremini arenevate ning kõrgetasemelisemate otselaenuplatvormidega riike. Viimastel aastatel on Eestit peetud riigiks, kus veebitehnoloogiad on hõlvanud suure osa turust. Kõik eespool mainitu teeb Eesti riigiks, kus on üks parima reguleerimistavaga otselaenuturge. Kõik ettevõtted lähtuvad valdkonnas kehtivast heast tavast ning reeglitest, mille abil tagatakse, et kliendid on investeerides informeeritud.

Iuvo saab organisatsiooni FinanceEstonia liikmeks

Uudised

Meil on hea meel teatada, et pärast FinanceEstonia otsust meid oma tegevusse kaasata on Iuvo selle organisatsiooni värskeim liige. FinanceEstonia tegevuses osalevad finantstehnoloogia firmad, pangad ja inimestevahelised otselaenamisplatvormid.
FinanceEstonia on avaliku ja erasektori organisatsioon, kelle eesmärk on Eesti majandust arendada. Organisatsioon toetab aktiivselt finantssektori rahvusvahelistumist, uuendusi, kapitali suurendamist jne.

FinanceEstonia püüab avalikkusele Eesti finantssektori häid külgi tutvustada. Organisatsioon keskendub seda tehes kahele valdkonnale – kapitaliturgudele ning teenuste ekspordile. Organisatsioon tegutseb ka kuues teises prioriteetses valdkonnas: finantsturud, ühisrahastus, krediidiandjad, finantstehnoloogia, investeerimisteenused ning rahvusvaheline privaatpangandus.

Iuvo kuulub FinanceEstonias ühisrahastuse valdkonda. Iga selle allüksuse liikmesfirma järgib rangelt ühisrahastuse head tava. Soovituste keskmes on printsiip “järgi või selgita”. Selle põhimõtte kohaselt on iga FinanceEstonia ühisrahastusplatvorm kohustatud järgima ettenähtud praktikaid või avalikult selgitama ettekirjutustest kõrvalekaldumist.
Ühisrahastuse hea tava on kokku võetud üheteistkümnes põhipunktis, mida me FinanceEstonia liikmena järgime ja rakendame.

1. Investorite finantsvahendid – eranditult kõik ühisrahastusportaalid peavad oma investorite raha hoidma nende ülejäänud varast lahus ning nad peavad andma aegsasti kõikidele investoritele vara paigutamise kohta teavet.

2. Andmekaitse – isikuandmete kogumisel tuleb järgida kõiki õiguslikke nõudmisi. Ühisrahastusportaal peab kogu protsesside kohta käivat teavet kasutajatega oma veebilehel jagama.

3. Rahapesu tõkestamise meetmete järgimine ning rahvusvaheliste standardite ja reeglite rakendamine – portaal läbib oma kasutajate tuvastamiseks vajalikud etapid ning tõkestab rahapesu.
4. Informatsiooni kvaliteet ja kommunikatsioon – ühisrahastusportaali pidaja kohustub andma kasutajatele tõest ja üheti mõistetavat teavet. Vastasel juhul peab portaal investoritele nende vara tagastama.

5. Riskihoiatused – portaal peab oma kasutajatega avalikult jagama teavet võimalike riskide kohta. Nii saab investor kaaluda riske oma majanduslikust olukorrast lähtuvalt ning pidada enne investeerimisotsuse tegemist nõu vastava ala spetsialistiga.

6. Tarbijakaitse ja reklaam – oma teenuste pakkumisel peab portaal järgima asjakohaseid õigusakte, kutsuma üles kasutajaid tutvuma teenuste üldtingimustega, teenust tuleb kirjeldada tõeselt jne.

7. Huvide konflikti vältimine – ühisrahastusplatvormi pidaja on kohustatud kõiki kasutajaid kohtlema võrdselt, tuvastama potentsiaalsed huvide konfliktid ning andma oma veebilehel piisavalt informatsiooni, et konflikte vältida ja lahendada.

8. Jätkusuutlik areng – platvorm on kohustatud välja töötama eriolukordade tegevusplaanid. Näiteks peab olemas olema kommunikatsioonikava, mis võimaldab maandada tehnilisi, õiguslikke või rahalisi riske. Meie eesmärk on vältida platvormile või selle kasutajatele kahjuliku mõju avaldamist.

9. Vastutus – iga kalendriaasta lõpus on portaalipidajal kohustus kahe kuu jooksul esitada portaali finantsnäitajate aruanne.

10. Vaidluste lahendamine – portaalipidaja esitab oma veebilehel iga-aastase ülevaate oma ettevõtte vastu esitatud kaebustest, rakendatud meetmetest ning kaebuste läbivaatamise tulemustest.

11. Hea tavaga liitumine ja selle järgimine – kui ühisrahastusplatvorm liitub hea tavaga, annab FinanceEstonia välja tõendi, mida ettevõte võib kasutada oma veebilehel ja turunduses. FinanceEstonia kontrollib tava järgimist igal aastal ning väljastab uue tunnistuse.

FinanceEstonia on rahvusvaheline ettevõte. Terve meie meeskonna jaoks on selle organisatsiooniga liitumine märk Iuvo kvaliteetsest tööst. Jätkame rahuloluga ühisrahastuse hea tava järgimist ning seame endale aina kõrgemaid eesmärke.
Iuvo kuulub nüüd ühte gruppi sellise ettevõttega nagu AS Deloitte Advisory. See ühendab ettevõtteid kogu maailmas, et pakkuda kõrgetasemelisi finants- ja maksunõustamise ning riskihalduse teenuseid. Deloitte kliendid on peamiselt pangandus-, kindlustus-, tootmis-, taristu-, energia-, kinnisvara-, teenindus- ning hulgi- ja jaekaubandusettevõtted. Ettevõtte klientide hulka kuulub ka avaliku sektori asutusi.
FinanceEstonia ühisrahastuse gruppi kuulub ka AS Ernst & Young Baltic, kes on juhtiv kindlustus-, maksu- ning nõustamisteenuste pakkuja kogu maailmas. 167 000-liikmelise meeskonnaga Ernst & Young Balticu eesmärk on oma kliente inspireerida ning juhendada.
2016. aastal on mitut platvormi, nt Bondora, Crowdestate, Estateguru, Fundwise ja Investly Holding, premeeritud ühisrahastuse hea tava tunnistusega.

Õppevideod

Järelturg ja selle eelised

Õppevideod

Mis on järelturg?

Järelturg on turg, kus investorid saavad laenu osi teistele platvormil registreeritud investoritele müüa või neilt osta. Sellise kauplemise eelis on see, et nii on investoritel võimalus oma investeeringud likvideerida. Järelturul kauplemisel on teisigi eeliseid:
• see võimaldab saada tulu kiiremini, kui asjaomase laenu maksegraafik ette näeb;
• see võimaldab saada algsest suuremat tootlust, kui investoril õnnestub müüa investeering nominaalhinnast kõrgema hinnaga (juurdehindlus) või osta investeeringuid nominaalhinnast odavamalt (allahindlus);
• see võimaldab investeerida laenudesse, mis ei ole esmasturul saadaval.

Laenude ostmine iuvo järelturul
Iuvo võimaldab kõigil registreeritud investoritel kasutada järelturgu. Pärast oma kontole sisselogimist pääsete järelturule ligi menüüs „Investeerima”, kus tuleb valida vahekaart „Järelturg”.
Kui kasutate filtreid, kuvatakse loetelus vaid need laenud, mis vastavad teie kehtestatud tingimustele. Samuti on teil võimalik filtrite all olevast nimekirjast vaadata üle kõik järelturul pakutavad laenud ja nende näitajad.

Iga laenu juures on nupp „Investeerima”. Pärast selle klõpsamist saate valida summa, mida soovite investeerida. Kinnitamiseks klõpsake nuppu „Investeeri valitud”. Nii lisatakse laenud teie portfelli ja need hakkavad teile tootlust tekitama.

Laenude müümine iuvo järelturul

Iga investor võib järelturul müüki panna enda portfellis olevaid laene või nende osasid.
Menüüs „Investeerima” on vahekaart „Minu investeeringud”, kus on kõik teie investeerimisportfellis olevad laenud.
Võite iga oma portfellis oleva laenu panna järelturul müüki. Selleks klõpsake nuppu „Müü” ja seejärel kinnitage otsus. Laenule saate ise määrata müügihinna. See võib olla nominaalväärtusega võrreldes alla- või juurdehindlusega.

Järelturul kauplemine võib teie investeeringute tootlust märkimisväärselt suurendada. Hea likviidsus on investorite jaoks väga oluline, eriti kui investeering on tehtud pikaajalisse laenu. See muudab järelturu oluliseks vahendiks investeeringute maksimaalse tootluse suurendamisel.

Nüüd on võimalik kasutada ka iuvo automaatse investeerimise (Auto Invest) funktsiooni

Õppevideod

Iuvo võttis kasutusele uue funktsiooni, mille eesmärk on muuta ulatuslike investeeringute tegemine lihtsamaks ja usaldusväärseks. See sobib investoritele, kellel ei ole piisavalt aega, et valida ükshaaval käsitsi välja kõik laenud, millesse nad tahaksid investeerida, ja kontrollida üksikasjalikult, kuidas nende raha on investeeritud.

Meie uus funktsioon võimaldab kasutajatel luua endale sobivaid filtreid ja investeerida automaatselt laenudesse, mis vastavad nende kehtestatud kriteeriumitele.

Automaatse investeerimise funktsioon võimaldab raha paigutada ja riske minimeerida just teile sobivate laenukriteeriumite järgi: reiting, tagasimakse tähtaeg, osamakse tüüp, tasumata maksete arv jne.

Peale laenudele kindlate kriteeriumite kehtestamise võite igale automaatse investeerimise portfellile märkida ka maksimaalse investeerimissumma, mida ei ületata, ning maksimaalse summa, mille soovite igasse laenu investeerida. Nii on kindel, et teie raha on tõhusalt hajutatud ja te ei pea ise selle nimel eraldi vaeva nägema.

Igas portfellis võib olla sadu ja isegi tuhandeid laene ja tootlus reinvesteeritakse automaatselt, mis tähendab, et raha ei jää ripakile ja kasum on maksimaalne.

Seda funktsiooni saab igal ajal sisse või välja lülitada, samuti võite kehtestada minimaalse summa, mis peab alati kontole alles jääma ja mida Auto Invest kunagi kasutusele ei võta.

Automaatne investeerimine ei välista kuidagi käsitsi investeerimist: võite oma investeerimisstrateegias kasutada mõlemat varianti korraga. Peatselt paneme oma veebisaidile üles video, kus näitame samm-sammult, kuidas automaatse investeerimise funktsiooni kasutada.

Strateegiad

Mis on tagasiostugarantii ja kuidas investeerimisriski kontrolli all hoida

Strateegiad

Kui valite investeerimiseks ühisrahastusplatvormi, tuleks teil arvesse võtta kahte peamist tegurit: investeeringu tootlus ning investeeritava kapitaliga seotud risk. Nagu teada, ei ole olemas riskivaba investeeringut. Ometi võimaldab meie tagasiostugarantii teil oma riskipositsiooni kontrolli all hoida. Praegu kohaldatakse seda kaitset kõigile meie platvormil kaubeldavatele laenudele.

Kõiki laene, millesse te iuvo platvormil investeerite, pakub registreeritud pangandussektoriväline finantsasutus (laenupakkuja), kelle peamine äritegevus on laenuandmine. Nii tagatakse, et kõik platvormil kaubeldavad laenud on läbinud range nõuetekohase hoolsuse kontrolli, mis vähendab makseviivituse riski miinimumini. Kui makseviivitus peaks igasuguse tõenäosuse vastaselt siiski tekkima, maandab teie investeerimisriski meie 100% tagasiostugarantii. See tähendab, et laenupakkuja on kohustatud investeeritud summa teile tagasi maksma. Niiviisi on teie puhaskapital iuvos täielikult kaitstud.

Tagasiostugarantii ei ole ainuke viis riskide haldamiseks ja minimeerimiseks. Soovitame teil tekitada mitmekesine investeeringute portfell ning jaotada kapital paljude laenude vahel. Portfelli hajutamine võimaldab teil riski minimeerida ja isegi kui üks laen jääb tagasi maksmata, saate teistelt investeeringutelt tulu sellest hoolimata. Igale iuvo platvormil kaubeldavale laenule on määratud krediidireiting, mis näitab kohustuste täitmata jätmise tõenäosust. Nii on teil oma kapitali investeerimisel alati võimalik teadlik otsus langetada.