smart_money
Инвестиции, Ръководства

Къде отиват „умните пари“

Ивайло Иванов, оперативен директор на iuvo пред списание Мениджър за „умните пари“, iuvo и бъдещето на peer-to-peer инвестициите.

Господин Иванов, каква финансова технология стои зад iuvo?

Iuvo е платформа за споделени онлайн (peer-to-peer) инвестиции, която позволява на потребителите си да купуватчасти от кредити, отпуснати от регистрирани небанкови финансови институции (кредитни оригинатори). Ние даваме възможност на инвеститорите да реализират висока доходност, а на оригинаторите – да използват ползите на P2P модела, за да доразвият бизнеса си.

След дълго усъвършенстване на бизнес модела и техническата разработка на iuvo стартирахме проекта през юли 2016 г. Само за 4 месеца привлякохме над 650 потребители от два континента с над 1,2 млн. лв. инвестирани средства в iuvo.

P2P е част от глобалната тенденция на икономиката на споделянето, с която се появи бизнес моделът на онлайн платформи като Kickstarter, Uber и Airbnb, които свързват хората, разполагащи с даден ресурс (пари, автомобили, жилища и др.), и хората, нуждаещи се от него.

Световната финансова картина, която е в цикъл на свръхликвидност и ниски лихвени проценти по банковите депозити, допринесе „умните пари“ да търсят алтернативни форми на инвестиции, които да са с висока доходност – iuvo предлага точно това.

Какво образование и предварителна подготовка са необходими за ползването на платформата?

Iuvо работи максимално опростено. Потребителите купуват части от кредити и получават доходност,съответстваща на размера на инвестицията и на лихвата на съответния кредит. Плащанията стават в зависимост от погасителния план на кредита. Ако кредитът изпадне в повече от 60 дни забава оригинаторът ще изкупи обратно инвестицията и ще възстанови на 100% сумата на потребителя. Всички данни за кредитите са ясно посочени на платформата. Iuvo е инструмент на модерния човек, който иска да повишава финансовата си култура и да има възможност парите му да работят за него.

Каква доходност може да се постигне и от какво зависи размерът на чистата печалба?

Това зависи от индивидуалния портфейл от закупени кредити в iuvo. Годишната лихва по различните рискови класове кредити на пазара в момента е между 5 и 12%, като едно балансирано портфолио би генерирало на нашите инвеститори годишна доходност от 7-10%. Основен принцип при инвестициите и наш първи съвет към потребителите ни е да разпределят средствата си между максимален брой разнообразни позиции, да имат добре диверсифицирано портфолио и да подсигурят доходността си.

Очаквате ли бум на споделеното финансиране през 2017 г. или българинът ще остане предпазлив към алтернативните финансови инструменти?

Бизнесът на платформите за споделено финансиране в Европа расте с трицифрени проценти през последните 5 години и няма как България да остане изолирана. Фокусът ни обаче далеч не е само върху българския пазар и този в Естония. През 2017 г. сме планирали навлизането на 10 европейски пазара, както и добавянето на поне 5 нови оригинатори, за да осигурим по-голямо разнообразие от кредити. В дългосрочен план искаме да превърнем iuvo в една от водещите 5 платформи за peer-to-peer инвестиции е Европа.

 

Източник: сп. Мениджър, брой декември 2016

Средствата, инвестирани през платформата, не са депозити и поради това не са гарантирани от закона, нито е гарантирана тяхната доходност. Дейността на платформата не се регулира от законодателството, касаещо инвестиционни посредници.

Свързани статии