Иван Милев

Професионалист с международен опит в България, Италия и САЩ, в сфери като маркетинг, проектен мениджмънт и бизнес развитие. Работил е за международно признати организации като Johnson & Johnson, TeliaSonera и Bocconi University. Притежател на MBA диплома от SDA Bocconi School of Management.

Свързани статии