Новини

Изявление от iuvo за нестабилността на някои прибалтийски платформи

Скъпи инвеститори,

Скорошни новини за нестабилност и недобри практики на няколко малки прибалтийски краудфъндинг платформи обезпокоиха индустрията, сериозните играчи на пазара и на първо място – Вас, инвеститорите в този иновативен бизнес. В тази връзка искаме отново да припомним основните преимущества на iuvo като платформа с дългосрочни амбиции за развитие, зад която стоят сериозен и експертен екип и стабилни инвестиции.

Собственост и капитал
Iuvo разполага с изцяло внесен капитал от 1.7 милиона евро, а мажоритарен собственик в платформата е Management Financial Group (MFG). MFG е холдинг, който обхваща в структурата си водещи компании, специализирани в областта на небанковите финансови услуги в Централна и Източна Европа. MFG управлява богато портфолио от успешни бизнес модели в областта на потребителските кредити, финансирането на микро и малкия бизнес, кредитните карти, дигиталния бизнес и други алтернативни финансови модели. Холдингът обединява в себе си компании с различни опит, история и традиции, като част от тях са утвърдили се в своята индустрия фирми с над 14-годишна история в областта на финансовите услуги. MFG и компаниите в групата са отговорен работодател на над 8 000 служители и сътрудници в близо 450 офиса в България, Украйна, Румъния, Полша и Македония, а експанзията на холдинга и в момента продължава на пазарите в Русия, Мексико и Испания. Холдингът има дългосрочните амбиции да продължава да се утвърждава като един от най-бързо развиващите се и водещи доставчици на финансово-технологични продукти и услуги в полза на хората.

Лицензиране
Iuvo е член на Finance Estonia като краудфъндинг платформа и също така е лицензиран кредитен посредник. Лицензът е издаден от Estonian Financial Supervision Authority (Finantsinspektsioon Estonia) през 2017 г. и основна част от добрите ни бизнес практики включва тримесечните ни доклади към тази институция. Важно е да отбележим, че iuvo е единствената P2P платформа на пазара в момента с такъв лиценз.

Одит
Вътрешните процеси и практики за контрол на риска на iuvo са надлежно одитирани от Grant Thornton. Grant Thornton е глобален лидер в своята сфера и е шестата най-голяма мрежа от независими счетоводни и консултантски фирми в света.

Международно признание и отличия
В края на януари тази година iuvo беше отличен като най-добра финансова услуга в България в престижните Forbes Business Awards на сп. Forbes. В две поредни предишни години – 2016-та и 2017-та, платформата беше селектирана от сп. Forbes България сред топ стартъпите на годината в страната. Iuvo е и сред най-големите платформи по пазарен дял в континентална Европа според най-големия анализаторски сайт за алтернативни финанси, Brismo. През изминалата 2019-та година се представихме на международните форуми LendIt в Лондон, Supreme Credit Forum в Прага, P2P Conference в Рига, а изпълнителният директор Ивайло Иванов взе участие като панелист на AltFi Berlin Summit 2019.

Бизнесът на iuvo
Бизнес моделът на iuvo дава опция на инвеститорите да реализират висока доходност, а на кредитните оригинатори – да използват ползите на P2P модела, за да доразвият бизнеса си. Само за три години съществуване iuvo привлече над 18 000 потребители от 139 държави и над 100 милиона евро инвестирани средства, които са донесли средна годишна доходност от 9.2% на инвеститорите.
За последните 12 месеца в iuvo отчитаме впечатляващ прогрес във всички наши основни бизнес показатели:

–  Привлечени клиенти – ръст от над два (2) пъти;

–  Оборот на пазара – ръст от над два (2) пъти;

–  Листнати кредити – ръст от над два (2) пъти;

Екипът на iuvo е силно отдаден и отговаря повече от адекватно на предизвикателствата на бизнеса, подкрепяйки го с нужните резултати за компанията и нейните акционери. Мисията ни е да предоставяме на своите инвеститори първокласна услуга и доходност при премерен риск. Заедно растем и ставаме по-силни и успешни с всяка изминала година, като така работим и за повишаване качеството на индустрията като цяло.

Свързани статии