iuvo-part-financeestonia
Новини

Iuvo стана част от FinanceEstonia

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че сме най-новия член на FinanceEstonia, след като организацията взе решение да ни направи част от своята група. Във FinanceEstonia участват финтек компании, банки, p2p платформи.

FinanceEstonia e организация, работеща в публичния и частния финансов сектор, с цел подпомагане на естонската икономика. Активно подкрепя интернационализацията на финансовия сектор, иновациите в сферата, увеличаване на капиталите и др.

FinanceEstonia цели да повиши осведомеността за предимствата на финансовия сектор в Естония в две фокусни области: финансовите пазари и износа на услуги. Тя активно работи и в други шест приоритетни ниши: капиталови пазари, crowdfunding, кредитни доставчици, финансови технологии, фондови услуги и международно частно банкиране.

Iuvo стана член във FinanceEstonia по частта „Crowdfunding“. Всяка компания член по тази ниша стриктно спазва „Най-добрите практики за споделено финансиране“. В основата на практиките е заложен принципа „Спазвам или Обяснявам“. Според него всяка платформа във FinanceEstonia се задължава да „Спазва“ предписаните практики и да „Обясни“ публично, ако се отклони от тях.

„Най-добрите практики за споделено финансиране“ са обобщени в единадесет основни точки, които спазваме и прилагаме като член на FinanceEstonia.

1. Средствата на инвеститорите – Всяка платформата без никакви изключения е длъжна да пази средствата на инвеститорите отделно от останалите си активи и да осигури навременна информация за тях на всеки инвеститор.

2. Защита на данните – Събирането на личните данни трябва да става според всички законови норми. Платформата трябва да предостави пълна информация за тези процеси на всички потребители на своя уебсайт.

3. Спазването на мерки за предотвратяване на изпирането на пари и прилагането на международните стандарти и правила – Платформата прилага съответните мерки по идентификация на потребителите си и предотвратяване изпирането на пари.

4. Качество на информацията и комуникацията – Доставчикът се задължава да предоставя коректна и недвусмислена информация на всички свои потребители. В противен случай се задължава да върне обратно средствата на инвеститорите.

5. Предупреждения за риска – Платформата трябва да предостави на потребителите си пълна информация за всички възможни рискове на публично място, така че всеки инвеститор в зависимост от икономическото си състояние и да се консултира със съответния специалист, преди да вземе решение за инвестиране.

6. Защита на потребителите и реклама – При предлагане на услугите си платформата трябва да спазва съответните законови актове, да подканва своите потребители към запознаване с общите условия, съобщенията да са коректни и верни и др.

7. Избягване на конфликти на интереси – Доставчикът е длъжен да се отнася еднакво към всички свои потребители, да идентифицира потенциалните случаи на конфликт на интереси и да предоставя достатъчно информация на своя сайт за тяхното разрешаване и предотвратяване.

8. Устойчиво развитие – Платформата е длъжна да разработи планове за спешни ситуации. Например план за комуникация с приоритети, който би помогнал при възникване на технически, юридически или финансов риск за платформата. Целта е да се предотврати негативен ефект за платформата и потребителите ѝ.

9. Отчетност – В рамките на два календарни месеца след края на всяка календарна година доставчикът е задължен да предостави на своя уебсайт преглед на икономическите резултати.

10. Разрешаване на спорове – Доставчикът предоставя на своя уебсайт годишен обзор по отношение на жалбите, подадени срещу него, предприетите мерки и резултати от разглеждане им.

11. Присъединяване към „Най-добрите практики“ и съответствие с тях – Ако платформа се присъедини към „Най-добите практики“, FinanceEstonia ѝ издава сертификат, който може да използва на своя уебсайт и в маркетинговите си материали. Finance Estonia проверява, дали се спазват практиките и всяка година издава нов сертификат.

FinanceEstonia е международна организация и за целия ни екип членството е признание за добре свършена работа. С удовлетворение ще продължим да следваме добрите практики в споделеното финансиране и да си поставяме все по- високи цели.
Iuvo e вече редом до членове като Deloitte Advisory AS. Компанията обединява фирми от цял свят, за да предоставя качествени услуги в сферата на финансовите консултации, управлението на риска, данъците и др. Клинети на Deloitte са предимно компании в областта на банковото дело, застраховането, производството, инфраструктурата, енергетиката, недвижимите имоти, услугите, търговията на едро и дребно, както и публичния сектор.
Друг член по частта „Crowdfunding“ е Ernst & Young Baltic AS – световен лидер в областта на застраховането, данъците и консултантските услуги. С екип си от над 167 000 души целта на Ernst & Young Baltic е да вдъхновя и дава правилните насоки на своите клиенти.

През 2016 г. със Сертификати за „Най-добрите практики в споделеното финансиране“ са отличени и платформи като Bondora, Crowdestate, Estateguru, Fundwise и Investly Holding.

Свързани статии