Програма „Препоръчай приятел“

Програма „Препоръчай приятел“

Какво представлява програмата?

Програмата дава възможност на вече регистрирани инвеститори да канят свои приятели в iuvo, за което и двете страни получават бонус.

Как мога да каня свои приятели?

Необходимо е да се попълнят имената и имейл адресите на участниците в тази форма. Препоръчаните получават автоматичен имейл от нас, който информира за направената препоръка и за политиката ни за поверителност. Имейлът е изцяло информативен и не съдържа специален линк. Регистрацията се прави по стандартния начин.

Кога имам право да каня хора в iuvo?

Всеки регистриран инвеститор има възможност да кани свои близки, за да инвестират с iuvo.

Колко приятели мога да поканя?

Могат да бъдат направени неограничен брой препоръки.

Каква е сумата на бонуса на препоръчващата страна?

Размерът на бонуса е процент от добавената и инвестирана в кредити сума на препоръчаната страна, който се определя от профил статуса на препоръчващата страна. Максималният размер, който бонусът може да достигне, също се определя от профил статуса на препоръчващата страна.

Starter – 2% и до 200 EUR;
Silver Club – 2.5% и до 250 EUR;
Gold Club – 3% и до 300 EUR.

Каква е сумата на бонуса на препоръчаната страна?

Размерът на бонуса е 0.75% от добавената и инвестирана в кредити сума на препоръчаната страна, а максималният размер, който бонусът може да достигне, се определя от профил статуса на препоръчващата страна, както следва:

Starter – 0.75% и до 200 EUR;
Silver Club – 0.75% и до 250 EUR;
Gold Club – 0.75% и до 300 EUR.

В какъв срок препоръчаната страна трябва да се регистрира?

Срокът, в който важи препоръката, е 2 месеца.

Мога ли да поканя приятел, въпреки че вече има регистрация?

Когато даден инвеститор има регистрация преди не повече от 10 дни в iuvo и няма добавени средства към акаунта си, има правото да участва в програмата „Препоръчай приятел“ като препоръчана страна.

Какви са изискванията за инвестиране към препоръчаните?

Необходимо е препоръчаната страна да добави в акаунта си и да инвестира минимим 100 EUR, за да участва в програмата. Инвестициите трябва да бъдат направени в кредити на първичен пазар (ръчно или автоматично) в срок или със закъснение не по-голямо от 45 дни, както и на вторичен пазар в кредити на номинална стойност или с отстъпка. Инвестициите в продукти на iuvoSAVE не се зачитат за получаване на бонус.
Средствата за участие в програмата трябва да бъдат активно инвестирани минимум 3 месеца. Периодът стартира след първата добавена в акаунта сума от препоръчаната страна.

В какъв срок след регистрацията препоръчаната страна трябва да добави средства и да инвестира?

След регистрацията поканеният има срок от 2 месеца, за да добавя и инвестира средства. За получаване на бонус се взима крайната сума, инвестирана в кредити в периода, до достигане на максималния му размер.

В какъв срок се получава бонусът?

Бонусът се получава до 3 работни дни след изпълняването на условията и приключването на 3-месечния период за инвестиране.

Кога полученият бонус за препоръка може да бъде изтеглен?

И двете страни, участващи процеса, е нужно да инвестират бонуса поне веднъж преди да могат да го изтеглят.

Мога ли да препоръчвам юридически лица?

Препоръчването на юридически лица е възможно, ако препоръчващата страна не е акционер/съдружник или законен представител на дружеството.

Не намирате това, което търсите?

Връзка с нас