Първи стъпки

Първи стъпки

Кой може да инвестира в iuvo?

Iuvo е платформа, отворена за физически и юридически лица. Физическите лица трябва да имат навършени 18 години, валидна банкова сметка на тяхно име в рамките на Европейския съюз (или трети страни, които спазват AML/CFT на ЕС). Юридическите лица също трябва да имат валидна банкова сметка на тяхно име в рамките на ЕС. Техните данни и произход на средствата ще бъдат проверявани и от страна на iuvo, в съответствие с гореспоменатите регулации срещу прането на пари и финансирането на тероризъм (AML/CFT).

За инвестиране в платформата от името на юридическо лице, са необходими следните документи:
–  Лична карта или паспорт на всички собственици на дружеството;
–  Извлечение от Търговски регистър за удостоверяване на актуалното състояние;
–  Устав или копие от учредителния акт (договор);
–  Информация за действителните собственици (UBO).

Как да заредя инвеститорската си сметка?

Може да захраните своята виртуална iuvo сметка чрез някои от следните методи:
–  междубанков превод от Вашата банкова сметка чрез платежно нареждане в клон на банката или директно през онлайн банкирането Ви;
–  захранване на каса в банков клон;
–  превод през вътрешна сметка на PaySera – може да ползвате Вашата сметка, за да захраните средства директно в системата на PaySera като наредите към нашия iuvo PaySеra акаунт;
–  превод през дружества за електронни пари като тип банков превод към една от нашите сметки: Revolut, , ePay, Transferwise, Currency Cloud, и др.
Всички банкови детайли можете да намерите във Вашия акаунт, секция „Депозирай“.

В какви валути мога да инвестирам?

Можете за инвестирате едновременно в три различни валути – BGN, EUR и RON (румънски леи). Необходимо е да направите банков превод към съответната сметка.

Гарантирани ли са средствата ми?

Вашите средства са гарантирани, благодарение на така.нар. гаранция за обратно изкупуване / buyback гаранция. Тоест, дори при неплащане на вноските от страна на крайния кредитополучател, оригинаторът ще възстанови в iuvo сметката ви неизплатената главница (вашия дял) от дефолтиралия кредит.
Buy-back гаранцията се активира на 61-вия ден от датата на първата неизплатена вноска, след като кредитополучателят е спрял да изплаща задължението си.

Какви такси могат да ми бъдат начислени?

На платформата няма такси за инвестиране, депозит или теглене.
Единствената такса е при продажба на вторичен пазар – 1% от обявената сума.
Имайте предвид, че това не включва таксите, които Вашата банка може да начисли.

Не намирате това, което търсите?

Връзка с нас