how-to-choose a p2p platform
Инвестиции, Ръководства

Насоки при избор на p2p платформа

През последните няколко години за споделеното финансиране се говори като за „следващото голямо нещо във финансовите услуги“. Но в заключение от това, което сочат данните – вече не става въпрос само за дискусия. Първите участници на пазара бързо се разрастнаха, някои от тях са вече много печеливши, а броят на нововъзникналите платформи, които се опитват да навлязат на пазара, се увеличава ежедневно.

В следващата статия ще откриете отговори на най-често задаваните въпроси при избора на p2p платформа, в която да инвестирате.

1. В какъв тип кредити инвестирате?

Важен фактор, влияещ върху инвестиционните ви решения, е нивото на риска, който сте готови да поемете. При избора си на платформа обърнете внимание на типа кредити, които се предлагат и дали платформата предлага гаранция.

Обезпечените кредити, като имотните или автокредитите, са сравнително по-надеждни инвестиции в сравнение с потребителски заеми и другите необезпечени кредити. Отдаваме това на личната мотивация при погасяване на дълга заради залога при отпускането му.

Предлагането на гаранция от платформата е добър сигнал за нейната надеждност. Такива платформи са подбрали много внимателно своите оригинатори, ако имат такива, или са поставили инвеститорската сигурност сред най-основните си цели.

Ние от iuvo ви предлагаме идеалния баланс – всички кредити на платформата са обезпечени с buyback гаранция, а атрактивната доходност в момента достига до 15.22% на годишна база.

2. Какви са нивата на възвръщаемост, които търсите?

Планираната възвръщаемост е друг важен фактор, свързан с опасността от дадена инвестиция. Ниското ниво на конкуренция между небанковите оригинатори от неразвитите пазари, дава повече правомощия на малките играчи да определят пазарната тенденция, да начисляват по-високи лихви на кредитополучателите и респективно да предлагат по-висока доходност върху техните инвестиции.

Определено, платформите на слаборазвитите пазари могат да предложат по-атрактивна възвръщаемост на инвеститорите. Финансирането от типа p2p не е единствената индустрия, в която такова нещо се наблюдава. Независимо дали финансирате малък бизнес във Франция, потребителски кредит в Испания, факторинг в Англия или ипотечен кредит в Естония, доходността, която ще получите от инвестиция в p2p платформа е в пъти по-голяма.

От старта на платформата през юли 2016г. повишихме доходността няколко пъти. Постигнахме това с автоматизация на инвестициите и увеличаване броя на оригинаторите. Благодарение на Автоматичното инвестиране продължаваме да намаляваме пропуснатите ползи от свободните средства в акаунта. В платформата вече има кредити с доходност до 15.22% на годишна база, което е ръст в сравнение с 12% първоначално.

От юли 2016г. навлизаме поетапно в няколко източноевропейски пазара. Дългосрочната ни цел е покриването на възможно най-голяма част от пазара, както и добавяне на оригинатори от същите страни.

3. Колко надеждна е платформата?

От гледна точка на продукта буквално става въпрос за вашите пари, следователно трябва да следите за безопасността и спазването на правилата. Например, ако отварянето на акаунт, депозирането на средства и направата на инвестиция отнема не повече от 15 мин, без предварителна проверка на самоличността, бъдете изключително внимателни и помислете преди да вложите парите си в подобен тип платформа.

В iuvo инвестирането на платформата без верификация на самоличността е невъзможно. Спазваме строги регулации от ЕС, например AML (anti-money laundering) процедури, които изискват тази информация да постъпи като декларация от клиента. Това е част от KYC (know your customer) регулациите, под които работим като финансова услуга.

Прозрачността и простотата на самия сайт също заслужават вашето внимание. Обърканият интерфейс, несигурността относно простите детайли, сложното оформление, липсата на интуитивност – тези особености рядко се забелязват в една добре разработена платформа. Намирането на перфектната комбинация, която да осигури безпроблемно потребителско преживяване, високото ниво на безопасност и сигурното използване на услугите са истинско предизвикателство за платформите.

Част от екипа ни е зает с непрекъснатото поддържане на сигурността. Всички данни в платформата се предават по криптирана връзка със SSL сертификат.

От средата на май 2017г. станахме част от FinanceEstonia по частта „Crowdfunding“. Всяка компания член по тази ниша стриктно спазва „Най-добрите практики за споделено финансиране“. В основата на практиките е заложен принципът „Спазвам или Обяснявам“. Според него всяка платформа във FinanceEstonia се задължава да „спазва“ предписаните практики и да „обясни“ публично, ако се отклони от тях.

Разработването и прилагането на подобренията в платформата са провокирани от стремежа ни да се доближаваме до най-инстиктивните решения. Положителната оценка на нашите инвеститори за новия вид на сайта на iuvo е един добър показател, че ежедневно повишаваме доверието на нашите потребители.

4. Предлага ли платформата новия модел на финансиране?

Peer-to-peer компаниите са част от fintech революцията – бизнес модели, базирани на нови технологии, които благодарение на по-гъвкаво управление и липсващи регулации успяват да предложат по-изгодни предложения от традиционните финансови институции. Платформите за споделено финансиране са създадени да провокират традиционното банкиране чрез увеличаване достъпа до финансиране. Те предлагат по-добри сделки за инвеститорите, същевременно са по-бързи и ефективни, като изключват нечестните посредници. Разбира се, най-добрите платформи осъзнават това и го прилагат на практика.

Ние от iuvo се грижим за безопасността на своите инвеститори и същевременно предлагаме атрактивна доходност върху инвестициите им. Всички кредити на платформата имат buyback гаранция, чрез която оригинаторите гарантират, че ще изкупят обратно неизплатената главница, ако кредитополучателят спре да обслужва своя заем. Рискът за инвеститорите на платформата всъщност е нулев.
Инвестирането в iuvo е без такси, приемаме инвеститори от целия свят и няма минимална сума за депозит. Регистрирайте се и накарайте парите ви да работят за вас още сега.

Свързани статии