shared_funding_changes_theworld
Инвестиции, Ръководства

Споделеното финансиране и как то променя света

Живеем в свят, в който споделяме всичко. Споделяме автомобили, офиси, апартаменти, а от съвсем скоро и капитали. Всъщност концепцията за споделеното финансиране (crowdfunding) не е съвсем нова, макар и да получи сериозно развитие през последните години. На практика, като първия подобен случай на споделено финансиране може да се определи историческият момент, в който Париж подарява на Ню Йорк Статуята на свободата, но без основа, на която да бъде поставена. Жителите на Ню Йорк се активизират и след обяви във вестниците и набиране на средства, построяват фундамент, на който да поставят символа на свободата. Полезността на подобен начин на набиране на капитал отива далеч отвъд чистото набиране на средства. Чрез достъп до нови инвеститори се повишава популярността на продуктите и услугите, и бизнес проектът получава оценка от потребителите в реално време.

Какво е споделено финансиране? Споделеното финансиране е практиката на финансиране на един проект или начинание с набиране на средства от голям брой хора. Днес то най-често се осъществява посредством специализирани интернет платформи, но може да се извършва и по други нетрадиционни начини, като например специално организирани събития или дори чрез имейли. Два са основните типа споделено финансиране. Едното се базира на „награда срещу финансиране“, при което потребителите финансират определено начинание, срещу което получават определена стока или услуга (използва се от популярни платформи като Kickstarter), а другото е финансиране срещу получаване на част от капитала (акции). Индустрията на споделеното финансиране е относително нова в Европа. И макар термини като „споделени инвестиции“ и „споделено финансиране“ да са често употребявани в съвременния ни начин на живот, все още те нямат ясна и точна дефиниция, както и правна регламентация. И въпреки това индустрията на алтернативното финансиране се развива с много бързи темпове. Благодарение на тази индустрия, много добри идеи получават публичност и достъп до по-значителни капитали, когато това е необходимо. Успехът на един проект, оставен на публичната оценка, до голяма степен зависи от това до колко неговият създател е убеден в идеята си. До каква степен той е склонен да се изправи пред широката публика и да отстоява възгледите си, като в същото време преодолява много трудности и отговаря на критиките. В среда на голяма конкуренция успяват само истински добрите продукти и идеи, представени по добър начин пред инвеститорите и с цялостна концепция за развитие на бизнеса. Тълпата се отличава със способността си много правилно да предусеща добрите проекти, които ще се изкачат на върха. Тя също така е много добра в саморегулацията, като бързо разкрива и наказва „измамниците“ или „некоректните“ сред тях. Споделеното финансиране дава достъп на капиталистите до много и най-различни идеи, включително и такива на развиващите се пазари, където има много нови възможности. Там всякакъв род предприемачи ще се опитват да убеждават хората с капитали, че тяхната идея е най-добрата и с най-голямо бъдеще. Защото те са наясно, че ако не успеят в убеждаването, проектите им няма да видят бял свят.

Peer-to-Peer е най-популярната форма на споделеното финансиране Може би най-широко известна форма на споделеното финансиране е Peer-to-Peer (P2P). Как тя се заражда? След края на финансовата криза кредитополучателите започнаха да търсят по-ниски лихви и достъп до кредити. От друга страна, заемодателите търсеха по-висока възвръщаемост на своите инвестиции. Банките пък, затруднени от строги регулации, срещаха сериозни затруднения да отговорят на растящите нужди на пазара. Това породи сериозен вакуум в кредитирането, запълнен от Р2P-платформи. То, от една страна, даде на кредитополучателите по-евтини кредити, а от друга – възможност на капиталистите да получат повече за работния си капитал. Тези платформи като цяло работят с директна връзка между отделните потребители – от едната страна са кредитодателите или инвеститорите, а от друга – кредитополучателите или хората, търсещи финансиране за определени цели и проекти. Индустрията на Р2Р-кредитирането регистрира сериозен ръст, особено в развитите страни с напреднали финансови пазари. В САЩ през тези платформи са отпуснати 6.6 милиарда кредити, или ръст от 128%, през изминалата година, като страната се отличава с най-големия пазар в света по отношение на обема. Трендът на развитие на онлайн алтернативното финансиране не подминава и Европа, където според последни проучвания безспорен лидер по обем на кредитиране е Великобритания, следвана от Франция, Германия, Швеция и Холандия.

Прочетете повече на: http://profit.bg/

Средствата, инвестирани през платформата, не са депозити и поради това не са гарантирани от закона, нито е гарантирана тяхната доходност. Дейността на платформата не се регулира от законодателството, касаещо инвестиционни посредници.

Свързани статии